Arne Isak Tveitan - ny ID-sjef i POD

Arne Isak Tveitan
Leder for Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, er ansatt som seksjonssjef for den nyopprettete ID-seksjonen i Politidirektoratet. 

Arne Isak Tveitan starter som seksjonssjef for den nyopprettete ID-seksjon i avdeling for politifag i Politidirektoratet mandag 6. august. Han kommer fra stillingen som leder for Nasjonalt ID-senter.
- Som seksjonssjef vil jeg få en unik mulighet til å bygge opp og utvikle en helt ny seksjon, og ha innvirkning på fremtidig organisering og faglig utvikling av ID-området, sier Arne Isak Tveitan.

Klipp fra Kilden i politiet:

ID-seksjonen får prosesseieransvar for utstedelse og sikkerhet for pass og ID-dokumenter, ansvar for å sette standarder for å kontrollere og verifisere ID i politiet samt et overordnet ansvar for biometri og særskilt ansvar for fingeravtrykk og foto.

Glødende engasjement

- Jeg er svært glad for at Arne Isak Tveitan ønsker å komme til POD for å bidra til den videre utviklingen. Han har stor kompetanse på ID-feltet, og et glødende engasjement for fagområdet, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Arne Isak Tveitan ser frem til å starte opp i den nyopprettede stillingen.

- Som seksjonssjef vil jeg få en unik mulighet til å bygge opp og utvikle en helt ny seksjon, og ha innvirkning på fremtidig organisering og faglig utvikling av ID-området, sier Tveitan.

Helhetlig fokus

ID-seksjon vil også eie og lede viktige og store utviklingsprosjekter i Politidirektoratet. Etablering av en ny ID-seksjon vil medvirke til å samle fagmiljø, fagkompetanse og linjeressurser, noe som vil legge til rette for et helhetlig fokus på fagområdet og sette ledelsen i stand til en sterkere strategisk ledelse og styring av ID-området i Politi- og lensmannsetaten.

- Hva tar du med deg av kunnskap på ID-området fra Nasjonalt ID-senter til din nye stilling i POD?

- At ID er et sammensatt og komplekst tema og at det griper inn i nær sagt alle oppgaver politiet står overfor. En annen kunnskap jeg tar med meg er at utviklingen på ID-området går fra lokalkunnskap og tillit til kontrollvirksomhet og informasjon hentet fra datasystemer. At vi må dokumentere hvem vi er i mange situasjoner, gjør kanskje noe med oss alle. Det påvirker oss. Derfor mener jeg det er viktig at kontrolloppgavene utføres så smidig, hyggelig og sikkert som mulig og at dette vektlegges når kompetanseheving på ID-området skal gjennomføres for politiet, sier Arne Isak Tveitan.

Nasjonalt ID-senter har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter, og vi utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til - eller oppholder seg i - Norge.

Publisert 25 juni 2018 15:01