Håkon Skulstad erstatter Humlegård inntil videre

Håkon Skulstad
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad på Politilederkonferansen i mai 2018

Regjeringen har i dagens statsråd beskikket assisterende politidirektør Håkon Skulstad (55) som midlertidig politidirektør. - Vi gratulerer og støtter valget inntil ny politidirektør er på plass. Håkon har vist godt lederskap både i rollen som assisterende politidirektør og prosjektleder for Nærpolitireformen, sier forbundsleder Geir Krogh. 

Det er med bakgrunn i at politidirektør Odd Reidar Humlegårds åremål utløper 22. november og i påvente av kunngjøring og tilsetting av ny politidirektør, at utnevningen skjer. Skulstad er beskikket for en periode på inntil seks måneder.

Håkon Skulstad har allsidig bakgrunn fra ulike lederstillinger i Justis- og beredskapsdepartentet:

Før han ble assisterende politidirektør i 2017, var han blant annet rektor på Politihøgskolen, politimester i Øst-Finnmark, avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling, assisterende og konstituert sjef på Kripos og førstestatsadvokat i Økokrim.

Publisert 19 oktober 2018 17:58