Ny leder i Norges Poltilederlag

Marit Ellingsen og Geir Krogh
Marit Ellingsen fra Sør-Vest politidistrikt ble i går valgt til ny leder i Norges Politilederlag. Her ønskes hun velkommen av avtroppende leder Geir Krogh. (Foto: Arve Sigmundstad)

Marit Ellingsen ble onsdag 6. mars valgt som den første kvinnelige lederen for Norges Politilederlag i Parat.

Det var under Norges Politilederlag sitt aller siste representantskapsmøte at Norges Politilederlag valgte sin første kvinnelige leder. Et av forslagene som ble vedtatt på representantskapsmøtet, var nemlig å avvikle ordningen med representantskapsmøte – og innføre landsmøte som organisasjonens øverste organ.

Norges Politilederlag er en fagorganisasjon i Parat for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Formålet med organisasjonen er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, bidra til trygghet i lederrollen og personlig og faglig kompetanseutvikling. Videre skal forbundet arbeide for utvikling av faget ledelse, økt mangfold i ledergruppene og et reelt handlingsrom for ledelse.

Nyvalgt leder av Norges Politilederlag i Parat, Marit Ellingsen, sier hun gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver. 
– Det er med en viss ærefrykt jeg går inn i rollen som forbundsleder, ikke minst fordi jeg opplever at min forgjenger, Geir Krogh, har gjort en fremragende jobb – så listen ligger høyt, sier hun.

Landsmøtet og landsstyret i er de øverste organene i Norges Politilederlag, mens den daglige driften og oppfølgingen av dagsaktuelle politiske saker ivaretas av forbundsleder – med støtte fra Parats administrasjon.

Publisert 07 mars 2019 10:26