Dokumenter fra Representantskapsmøte 2019

Marit og Geir
Representantskapsmøte på Gardermoen valgte Marit Ellingsen som ny leder. Samtidig takket Geir Krogh av etter tre år som forbundsleder.

Torsdag 5. og onsdag 6. mars gjennomførte Norges Politilederlag representantskapsmøte på Clarion Hotel og Congress Oslo Airport. Det ble valgt ny leder, Marit Ellingsen, fra NPL Sør-Vest og nytt styremedlem fra Nord-Norge, Frank Sletten. I tillegg ble leder av utvalget for sivil rettspleie fast medlem i styret.

Det nye styret i Norges Politilederlag ser nå slik ut:
Forbundsleder Marit Ellingsen
Nestleder (Østlandet) Frank Gran
Styremedlem (Sør-Vest) Tore Salvesen
Styremedlem (Midt) Eli Anne Tvergrov
Styremedlem (Nord-Norge) Frank Sletten
Leder av utvalget for sivil rettspleie Lillian Borge Bersaas
Sekretær John Magne Aas

Les mer om styret her 

Det ble også valgt inn et nytt medlem, Tore Eid, i utvalg for sivil rettspleie. Utvalget består nå av følgende:
Leder: Lillian Borge Bersaas
Medlemmer: Øyvind Time (Namsfogd i Stavanger)
Audhild Notø (Seksjonssjef Follo)
Tore Eid (Seksjonssjef Trondheim)

Les mer her

Den viktigste saken i tillegg til valg var avvikling av representantskapet hvert år og opprettelse av landsmøte hvert tredje år. Videre ble det besluttet at lokal kontingent skal bestemmes av landsmøte. Les de nye vedtektene her

I tillegg ble det en god debatt om handlingsprogrammet. Det nye styret får med seg et godt forankret og fremtidsrettet program som kan lastes ned her.

Økonomien i NPL er stadig et tema. Representantskapet vedtok derfor å øke medlemskontingenten med 0,05% - til 1,15% av bruttolønn til og med lønnstrinn 70. Lokallagskontingent ble satt tik kr 100,- pr måned. Last ned protokoll her. 

Les også årsberetningen siden siste representantskapsmøte her. 

 

 

Publisert 11 mars 2019 08:56