Færre politidistrikt kan frigjøre årsverk

Jonny Nauste, leder i Norges politilederlagNationen.no har i dag et oppslag hvor leder, Jonny Nauste, uttaler seg om organiseringen av politiet: "I dag er det 27 politidistrikt, og vi mener det går an å se på om et tall likt antall fylker ville være naturlig. Ved å redusere tallet såpass, tror vi at vi vil få en frigjøring av ressurser som i dag går til administrative oppgaver, med mellom 200 og 400 årsverk", sier Nauste. Les mer i nationen.no.
Publisert 31 desember 2009 18:12