Justisminister Storberget besøkte landsseminaret

Knut Storberget og Jonny NausteJustisminister Knut Storberget brukte mer enn den avtalte tiden under åpningen av Norges Politilederlags landsseminar onsdag 16. juni. Han var spesielt oppfordret til å redegjøre for resultatreformen og hvilke mulige organisasjonsendringer som kunne kunne komme.  

Over 80 ledere fra politi- og lensmannsetaten fra hele landet fikk høre en opplagt justismininster orientere om aktuelle saker i departementet. Det var ikke første gang justisministeren besøkte Norges politilederlag og han gav uttrykk for at han følte seg hjemme blant lederne i politi- og lensmannsetaten. I en hektisk politisk hverdag var det greit å snakke til og med noen som ikke var ute etter å slå politisk mynt med spørsmål og kommentarer.

Den kommende resultatreformen var selvsagt et omfattende tema, men Storberget kunne forsikre at Regjeringen stod fast på formuleringen i Soria Moria 2 og politirollemeldingen. Det er imidlertid nødvendig å gå gjennom organiseringen av politi- og lensmannsetaten for å vurdere mer effektiv utnyttelse av ressursene.

Justisministeren var også innom førstelinjeprosjektet med overføring av utlendingssakene fra politiet til utlendingsdirektoratet. Han lovet at gevinstene ved prosjektet også skulle komme politi- og lensmannsetaten til gode.

Etter foredraget tok Storberget seg god tid til å svare på spørsmål å kommentarer fra deltagerne. 

Storberget hos NPL 

 

 

 

 

 

 

 Justisministeren følte seg hjemme blant politilederne. 

Publisert 21 juni 2010 12:36