Fag og politikk

Åtte av ti ansatte er kritiske til politireformen

Illustrasjon
I rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) framgår det at åtte av ti politifolk er «helt uenig» eller «litt uenig» i at reformen gir et bedre polititilbud.

Nærpolitireformen har ikke gitt folk et bedre tilbud, mener norske politiansatte. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vurderer å gjøre «endringer og justeringer» etter den massive kritikken politiet selv retter mot nærpolitireformen.

Publisert 13 april 2019 19:02

Les mer …

Ny justisminister, PST-sjef og politidirektør

Jøran Kallmyr
Jøran Kallmyr (40) fra Fræna i Romsdal ble i statsråd i dag utnevnt til Norges nye justis- og innvandringsminister. (Foto: frp.no)

Fredag ble dagen for de store endringer i ledelsen av Justissektoren. Tor Mikkel Wara ble erstattet av Jøran André Smedal Kallmyr som justis- og innvandringsminister. Samtidig ble Hans Sverre Sjøvold utnevnt til ny sjef for PST. Marie Benedicte Bjørnland avslutter i dag som PST-sjef og starter opp i jobben som Politidirektør på mandag. – Jeg håper vi nå kan få ro på toppen. Politiet trenger en langsiktig og stabil ledelse, sier forbundsleder i Norges Politilederlag, Marit Ellingsen.

Publisert 29 mars 2019 13:46

Les mer …

Nasjonalt straffesaksmøte: Fokus på store belastninger

Fungerende Politidirektør Håkon Skulstad var bekymret for belastningen de ansatte blir utsatt for under åpningen av Nasjonalt Straffesaksmøte i dag.(Foto: Tore Salvesen)

Tore Salvesen deltar i dag på Nasjonalt straffesaksmøte på Kripos på vegne av NPL. Utfordringen i straffesaksfeltet er tema og ikke minst de belastningene den enkelte leder, etterforsker eller påtalejurist opplever i hverdagen.

Publisert 13 mars 2019 15:00

Les mer …

Politistillinger holdes ubesatt for å spare penger

Illustrasjon
Politiledere må prioritere driftsbudsjettet stramt mellom stillinger og investeringer. (iStock / Getty Images)

Åtte av tolv politidistrikter lar stillinger bli stående ledig for å spare penger, melder NRK. Det økonomiske handlingsrommet er redusert, sier fagforeningsleder.

Publisert 14 mars 2019 18:22

Les mer …

Ledelse og fagutvikling

Politihøgskolen
NPL har tradisjonelt hatt et godt samarbeid med Politihøgskolen. Her møter ny og gammel forbundsleder ledelsen. Fra venstre: Geir Krogh, Nina Skarpenes, Tor Tanke Holm og Marit Ellingsen (Foto: PHS)

Norges Politilederlag har jevnlige samarbeidsmøte med Politihøgskolen. Torsdag var første møte for den nye forbundslederen. Med god støtte fra avtroppende leder fikk hun en god oversikt over historien for samarbeidet og hvilken nytte vi kan av et tett samarbeid. 

Publisert 08 mars 2019 13:24

Les mer …