Fag og politikk

På tvers-konferansen: Dette lærte vi

På Tvers
Ordsky fra "På Tvers" konferansen 19. september

Skolelederforbundet, Norges politilederlag, KS, FUG, Elevorganisasjonen, KFU Oslo og Frivillighet Norge arrangerte i høst På tvers-konferansen, hvor utgangspunktet var mobbing, psykososial helse og ”utenforskap” i skole og barnehage. Her kan du lese om våre erfaringer!

Publisert 08 desember 2018 09:28

Les mer …

Bombesaken: Et angrep mot politiet

Bombe i Ski
Terroren har rammet Øst politidistrikt. Politmester Steven Hasseldal må nå sørge for rask oppklaring av saken, her sammen med etterforskningsleder Sven B. Husdal og politadvokat Bjørn Thune. Foto: Ole Kr. Trana, Østlandets blad

Bomben som ble levert på politihuset i Ski viser at terroren kan ramme oss ansatte i politiet. Terrorberedskap, gode sikkerhetsrutiner og en årvåken ansatt var avgjørende for at det gikk godt denne gangen. Det viktigste forebyggende tiltaket nå er en rask oppklaring av saken.

Publisert 07 desember 2018 09:55

Les mer …

Parat24: Nedbemanning i justissektoren

Fru Justitia
Fru Justitia og rettferdighetens gudinne. Foto: iStock / Getty Images

Forslaget til statsbudsjett for justissektoren har skapt sterke reaksjoner, og det forberedes nedbemanning i domstolene og kriminalomsorgen. Kritiske røster frykter nedbemanning også i politi- og lensmannsetaten.

Publisert 28 november 2018 10:23

Les mer …

Lederportrett: Politi-pedagogen

Nina Skarpenes
Nina Skarpenes på rektors kontor, hvor det være i overskuelig fremtid. Flytting av PHS til et annet sted er skjøvet langt ut i framtiden.

Nina Skarpenes (54) er i gang med sitt første åremål som rektor på Politihøgskolen. Vi har møtt henne for en prat om dagens og fremtidens utfordringer innen grunnutdanning, forskning, lederutvikling og kompetanseheving i politiet. Utfordringene er mange, men det er mulighetene også!

Publisert 28 november 2018 10:43

Les mer …

Nærpolitireformen må reddes

Tom Karp og Cathrine Filsad
Tom Karp og Cathrine Filstad forsker på politiledelse og reform.

En ny politidirektør må forhindre at nærpolitireformen blir enda et offentlig prosjekt som ikke leverer som forutsatt.

Publisert 27 november 2018 12:29

Les mer …