«Politiarbeid på stedet» ønsker seg smarttelefoner

Arild Bakken
Prosjektleder for Politiarbeid på stedet, Arild Bakken, har et sterkt ønske om å kunne kjøpe inn smarttelefoner til alle operative mannskaper.

- Det er ikke budsjettert for innkjøp av smarttelefoner til alle de operative mannskapene nå. Vi må derfor nøye oss med mp3 spillere en del steder når «Politiarbeid på stedet» skal implementeres, sier prosjektleder Arild Bakken.

Tekst og foto: Geir Krogh

Vi tok kontaktet med prosjektlederen for Politiarbeid på stedet etter bekymringsmeldinger fra våre medlemmer. Medlemmene rapporterer at de ansatte har forventet å få personlige smarttelefoner ved innføringen av Politiarbeid på stedet. Dette er nødvendig for at utnytte de nyutviklede appene i politiets mobile portal fullt ut. Skuffelsen og frustrasjon er derfor stor når de nå får høre at det bare er penger til å kjøpe inn mp3 spillere til den enkelte.

Politiarbeid på stedet er en arbeidsmetode som går ut på at politipatruljen ferdigstille flere oppgaver på stedet, deriblant etterforskning, operative håndgrep mm. Elementene i metoden er arbeidsstøtte ved bruk av mobile enheter, gjennomføring av lydavhør på stedet og sporsikring. Metoden gir grundigere politiarbeid, raskere saksbehandlingstid og bedre service til publikum. - Politiarbeid på stedet er en moderne og fremtidsrettet arbeidsmåte. Det er dette som er kjernen i Nærpolitireformen, at vi skal få bedre tjenester ut til folk, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til NRK i november 2015, som en kommentar til at metoden skulle innføres i hele landet.

Teknologiutviklingen går raskt
Prosjektleder Arild Bakken forteller at utviklingen av de mobile løsningene i politiet har gått raskt. Da budsjettet for 2016 ble planlagt var ikke de mobile løsningene stabile nok til at POD ville satse på smarttelefoner for alle mannskapene. Derfor ble det budsjettert for innkjøp av mp3 spillere for lydopptak på stedet. I løpet av det siste året har imidlertid politiet utviklet worx plattformen til å bli svært stabil. De nødvendige appene for både lydopptak og bildeopptak er nå tilgjengelige på en sikker plattform. I tillegg fungerer støttefunksjonene nå også veldig bra, sier Bakken.

Smarttelefon er ønskelig i opplæringen
Innføringen av Politiarbeid på stedet innebærer tre dagers opplæring for de ansatte. Første dag går med til å bli kjent med de mobile plattformene. Dag to brukes til opplæring i lydopptak og dag tre brukes til sporsikring. Innføringen vil åpenbart gir flere muligheter med smarttelefoner til alle enn det mp3 spillere gir. En smarttelefon vil kunne gjøre at flere oppgaver kan løses med en mobil enhet. Derfor er det ønskelig at de operative mannskapene får utdelt sin personlige smarttelefon ved oppstart av opplæringene, forklarer Arild Bakken.

Det pågår nå en prosess i Politidirektoratet for å se på behovene for mobile enheter og hvordan dette kan løses. Det er flere initiativ fra andre delprosjekter som har samme behov, for eksempel i forbindelse med håndholdte enheter (i IDEALT prosjektet), fortsetter Bakken.

I pilotdistriktene har allerede noen av de operative mannskapene fått smarttelefoner. På landsbasis mangler det ca 2 700 smarttelefoner, en kostnad på 10 – 12 millioner. I dag er det satt av ca 4 millioner for supplering av mp3 spillere. Hvis innføringsplanene justeres noe kan halvparten tas på neste års budsjett, forklarer han.

Digitaliseringsstrategi
Skal vi lykkes med Nærpolitireformen må vi utnytte den teknologien som er tilgjengelig. Dette er også i tråd med digitaliseringsstrategien og helt nødvendig spesielt der hvor avstanden til nærmeste politi er lang. Samtidig vil utviklingen av apper og mobile støttesystemer i politiet fortsette og dette bør hele politiet ta del i, avslutter prosjektleder Bakken.

Les tidligere artikkel om Politiarbeid på stedet her.  

Publisert 31 august 2016 14:50