Kritisk til øremerking

Faksimile Kalssekampen 260517
Faksimile fra Klassekampen 26. mai 2017 - en undersak til hovedsaken om beredskapen i Norge

Klassekampen har i dag et oppslag om beredskapen i Norge hvor forbundsleder Geir Krogh er sitert. Utgangspunktet er justis- og beredskapsminister Amundsens uttalelse om at det aldri har vært bedre beredskap i Norge. Hovedsaken er et intervju med Robert Mood, som mener det er store svakheter med samfunnssikkerhet og beredskap. Krogh uttaler seg generelt om beredskap og politisk detaljstyring.  

Klipp fra Klassekampen.no

Geir Krogh er leder i Norges Politilederlag, fagorganisasjonen for ledere i politiet. Han mener det ikke er grunnlag for å si at beredskapen aldri har vært bedre:
– Det er vanskelig å bekrefte et slikt utsagn. Vi har ikke holdepunkt for det.

Forbundslederen mener mye har skjedd etter 22. juli. Det er mer oppmerksomhet om beredskap. Trening, opplæring og operativt utstyr er bedre.
– Men utover i landet er det nok ulike oppfatninger av beredskapsnivået: Vi står midt i nærpolitireformen. Den skal gi bedre beredskap på sikt, men det tar tid.

– Hva kan gjøres?
– Det er for mye detaljstyring av politiet. Alle midler er knyttet til konkrete tiltak og handlingsplaner. Samtidig er det viktig at politiet får tid til å gjennomføre politireformen. Struktur og personell må på plass, operasjonssentralene skal samlokaliseres, og organisasjonen må få tid til å sette seg, mener Krogh.

Les hele saken i Klassekampen her. 

Publisert 26 mai 2017 08:42