Del opp ledelse: Le. Del. Se.

Tor-Aksel Busch
Riksadvokat Tor-Aksel Busch var som vanlig en engasjert og underholdende foreleser.

Forventningen til ledelse inneholder mange paradokser. De lar seg ikke alltid løse. Da er det bedre å leve med dem. Og skaffe seg et pusterom med en god latter inne i mellom.
Dette var en del av budskapet fra riksadvokat Tor-Aksel Busch, som igjen deltok på NPLs ledersamling. Som vanlig holdt han sitt innlegg i en engasjert og underholdene stil.

Tekst og foto: Anne L. Buvik

Med temaet «Ledelse og etterforskning» sveipet Busch innom flere aktuelle problemstillinger, blant dem var politisk innflytelse i enkeltsaker og kommunikasjon med publikum.

- Mye av kommunikasjonen er mediestyrt, og realiteten er at det er vanskelig å for fokus på «gode» saker eller nyheter. Det er konfliktene og krisemaksimeringen som selger. Det gjør det vanskelig å kommunisere godt med publikum. Videre opplever vi at autoritetene svekkes. Det medfører at en stilling i seg selv ikke lenger gir deg autoritet, men man må som leder jobbe for å gjøre seg fortjent til autoriteten. Man dyrker de vellykkede, og støter ut de mindre vellykkede, hevdet Busch.

Det er veldig viktig å le godt minst en gang om dagen

Han kom opp med noen interessante paradokser omkring lederforventninger:

  • Å lede personell i kunnskapsbedrifter som ikke ønsker å bli ledet – men som også ønsker ledelse.
  • Å kunne gå foran – og holde seg i bakgrunnen.
  • Å vise medarbeiderne tillit – og følge med i hva de foretar seg.
  • Å tenke på sin egen enhets mål – og samtidig være lojal overfor helheten.
  • Å kunne planlegge sin tid ordentlig – og samtidig være fleksibel overfor sin egen planlegging.

- Dette er motsetninger vi alle står i, og som vi ikke klarer å løse. Da må vi i stedet lære oss å leve med dem, understreket han, men han kom likevel med noen minimumskrav:

- Man må evne å motivere, samhandle, gjennomføre, endre egen mening, lytte samt se utenfor eget område. Dessuten liker jeg å dele opp ordet ledelse. Le. Del. Se. Det er veldig viktig å le godt minst en gang om dagen. I min tid har jeg vært på nært hold av de verste kriminalsaker i Norge. Man må skaffe seg noen luftehull, sa Busch bestemt, før han gikk over til å snakke om etterforskning og ledelse, krydret med eksempler.

- Monica-saken blir en sak hvor man ser ytterpunktene. Den gikk fra å bli henlagt som selvdrap til en dom på mange års forvaring. Det er ekstremt. Men ser man Monica-saken fra et lederperspektiv, kommer det fram at den var utydelig ledet fra begynnelsen av, sa Busch, og kom også inn på kvalitetsundersøkelsen omkring etterforskningen av en rekke voldtektssaker og vold i nære relasjoner, som ble gjennomført for en tid tilbake.

- Det kom fram mye bra i denne kvalitetsundersøkelsen, selv om pressen valgte å fokusere på hva som ikke var så bra. Men blant de grep vi har tatt, er at avhør skal ledes av en kompetent og erfaren avhørsleder, understreket han.

Han brukte siste del av sitt innlegg til å gjennomgå utviklingen i trippeldrap-saken fra Pakistan, som nå er avsluttet i det norske rettsapparatet med fellende dom. Busch fremhold dette som et glitrende eksempel på etterforskning, hvor det hadde vært veldig lett å avvise saken i utgangspunktet fordi selve forbrytelsen var utført i et annet land. I stedet ble det gjennomført en forbilledlig etterforskning som kan få en særdeles viktig signaleffekt når det gjelder æresdrap, også når forbrytelsen skjer utenfor Norges grenser.

Les samleartikkel fra ledersamlingen 2017 her.

Publisert 29 mai 2017 12:45