Politiet i vinden på Arendalsuka

Arendalsuka 2017_1
Politiet var tydelig til stede med egen stand på Arendalsuka. Her bemannes den av VPM i Agder, Arne Sundvoll.

Arendalsuka har utviklet seg til å bli en møteplass for politikere, organisasjoner og politiske interesserte. Landsstyret var til stede fra mandag til onsdag og vi fikk være med på flere gode justispolitiske arrangementer. Politiet hadde for første gang en egen stand på torget og var synlig til stede både i gatene og på ulike arrangementer.

Landsstyret deltok bl.a. på POD’s arrangement om kriminalitet på nett, sammen med den nasjonale ledergruppa. Temaet var: «Lokal trygghet for unge som går på gata og opererer på data». Et meget bra opplegg leder av Siri Mannes som gav oss en god innsikt i nettkrim i ulike varianter som mange spesielt oss voksne har liten kunnskap om. Torgeir Waterhouse fra IKT sa bl.a. at dagens nettbruk kan sammenlignes med en super teknologifest hvor de voksne har dratt og latt ungene være alene igjen. - De unge er gode nettbrukere. Det er foreldre som tabber seg ut, fortsatte Cecilie Staude, som forsker på sosiale medier ved BI. Hun mente at digital kompetanse også er foreldres ansvar.

Politiet må være til stede i det virtuelle rom
Politidirektør Odd Reidar Humlegård var enig i at politiet må være tilstede i det virtuelle rom, men hevdet at kompetansen i politiet er for dårlig. Løsningen er i må koble gode politifolk sammen med gode dataingeniør og eksperter på nett, ment han.

Håvard Hansen fra VG gav oss flere eksempler på hevnporno og mente at dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Det er en stor påkjenning for de som blir utsatt for dette og det blir ikke bedre av at de ikke blir tatt på alvor av politiet, hevdet Hansen.

Vi fikk også en gjennomgang av Darkroom-sakene fra Vest pd av etterforskningsleder Hilde Reikeås. Hun mente aktørene har fått operere fritt for lang tid uten kontroll fra myndigheter. En sak kan inneholde overgrep mot 40-60 barn, som mange føler stor skam og skyld over et som har skjedd og derfor vegrer seg for å anmelde.

Humlegård avsluttet med at de mest alvorlige sakene gjør inntrykk og må få oppmerksomhet, selv om de er enormt ressurskrevende. Kriminalitet på nett kommer til å kreve mer av norsk politi i fremtiden, slo han fast.

Les også Politiet skal bli bedre på nett på politii.no.

Debatt om politiets bemanning og ressurser
Onsdag fulgte vi duellen mellom Hadia Tajik (A) og Per-Willy Amundsen (Frp) og den påfølgende debatten hvor også PF-leder Sigve Bolstad, Ola Borthen Moe (Sp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Anders Werp (H) deltok. Temaene var bl.a. beredskapssenteret, politiets bemanning og ressurser.

Det ble en frisk debatt, særing mellom Tajik og justisminister Amundsen hvor de stort sett kranglet om fakta. Det var imidlertid enighet om at politidistriktenes handlingsrom var redusert og dette måtte kompenseres. Justisministeren kom da med en liten lekkasje fra statsbudsjettet. - Det vil bli særskilte bevillinger til anskaffelser i 2018, sa han.
Oppmøte og engasjement rundt debatten viser stor interessere for politiet og Nærpolitireformen.

Arendalsuka 2017 2
Norges Politilederlag var tydelig på stedet på PF’s debatt i Arendalsuka.

Medlemsmøte med Ropstad (KrF)
Onsdag møtte medlemmer fra NPL Agder og landsstyret stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad på Arendal politistasjon. Det ble en god samtale om aktuelle justispolitiske tema hvor bemanningsmålet og politiets økonomiske handlingsrom fikk mye tid. Vi var også innom aktuelle tiltak for å kunne øke de digitale kompetanse og frigjøre mer politikraft til kjerneoppgavene. 

Arendalsuka 2017 3
Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad var svært interessert i å høre våre innspill og erfaringer med dagens politikk. Her i samtale med Frank Gran fra landsstyret.
Publisert 18 august 2017 13:10