Malvik-modellen en suksess

Ordfører Ingrid Aune (Ap) i Malvik fastslår at Malvik-modellen så langt har vært en suksess.

Malvik kommune var den første i landet til å gjennomføre politireformen. Politikontakten var på plass fra i fjor høst, og det er inngått en avtale mellom kommunen og politiet som gjelder for tre år. Ordfører i Malvik, Ingrid Aune (Ap), forteller om prosessen som snudde «nei» til «ja» i formannskapet.

 Tekst og foto: Anne L. Buvik

Les også: Skaper begeistring for politikontakten

- Da politimesteren kom for å orientere om politireformen i det første møtet med formannskapet, var holdningen klar: Representantene fra regjeringspartiene var udelt positive, mens de rød-grønne var like klare i sitt nei, sier Aune.

Men etter noe modning kom man tilbake med et utspill: Om politiet kunne levere en løsning som bedre ivaretok det forebyggende arbeidet med barn og unge, samt beredskap, skulle formannskapet være med i en konstruktiv dialog. Dette var de to områdene hvor man mente politireformen var utilstrekkelig.

- Politimesteren tok oss på alvor, og vi satte oss grundig inn i saksområdet, blant annet gjennom kontakt med politiet og justispolitikere på Stortinget. Hvordan skulle våre ønsker oppfylles på best mulig måte? Hvordan kunne vi sikres best mulig beredskap og størst mulig innsats på områdene vi prioriterte? Både politimesteren og lensmannen i Stjørdal, Marit Stigen, var konstruktive og framoverlente samarbeidspartene. Vi ble til slutt enige, både om en avtale og en tilleggsavtale som vi forhandlet frem, sier Aune.

Tilleggsavtalen innebar at Malvik skulle få to, ikke bare én politikontakt, at forebyggende arbeid skulle være det prioriterte arbeidsområdet, og at de skulle komme i tillegg til øvrige politifunksjoner, ikke erstatte dem. Både lensmann og politikontakter møter i politirådet. Dermed fikk Malvik en reell, styrket polititjeneste.

- Vi gikk også i dialog med barn og unge i kommunen, som fikk komme med innspill omkring det forebyggende arbeidet og hva de følte var viktig. Da kom det fram tre-fire nye konkrete punkter vi fikk med i tilleggsavtalen. Vi fikk aksept for både en avtale og en tilleggsavtale, som foreløpig gjelder i tre år, og «Malvik-modellen» så dages lys, konstaterer ordføreren.

- Og erfaringene etter nesten ett år?

- De er gode. Om verden ikke har forandret seg veldig i løpet av de neste to år, vil vi trolig kunne fastslå at Malvik-modellen har vært en suksess. Kanskje er det fordi vi var først ute og dermed fikk «litt ekstra», eller kanskje fordi vi har hatt et meget godt og konstruktivt diskusjons- og samarbeidsklima, men uansett har vi fått et bedre polititilbud. Modellen vekker interesse; jeg har jevnlig henvendelser fra andre kommuner som vil vite hvordan den fungerer og hva vi har fått til. Jeg deler både prosess og erfaring: Det er verd å merke seg at utgangspunktet ikke var godt nok. Det er tilleggsavtalen vi har fått i stand som har gjort den nye ordningen til en suksess i kommunen, avslutter ordfører Ingrid Aune.

Tilbake til Politikultur i endring.

Publisert 30 august 2017 11:06