Nytt fra dagens statsråd

Frede Hermansen
Frede Hermansen (44) har siden 2013 ansatt i Politidirektoratet som fagdirektør/avdelingsdirektør og leder av avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring.

I dagens Statsråd tok regjeringen flere beslutninger av betydning for politiledere. Den mest overraskende for mange var at avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Frede Wiberg Hermansen (44), ble utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. - Hermansen har tilført etaten en stor ledelses- og styringsfaglig kompetanse i den tiden har han har vært her. Det er synd for politiet å miste ham, men bra for forsvaret, sier forbundsleder Geir Krogh.


Frede Hermansen slutter i sin rolle som avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet. Han kom i politisektoren som medlem av utvalget for Politianalysen (NOU 2013:14). Han har siden 2013 vært ansatt i Politidirektoratet som fagdirektør/avdelingsdirektør og leder av avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring. Han er i dag en del av direktoratets toppledelse og inngår i Politiets nasjonale ledergruppe. Les mer på regjeringen.no.

Innføring av kontaktforbud
Videre foreslår regjeringen flere lovendringer i barneloven og straffeloven som styrker barns rettsvern og gir bedre beskyttelse mot vold og overgrep. Domstolene gis nå en plikt til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker skal få kontaktforbud overfor barn.

- Domstolene gis en plikt til å vurdere om den dømte i volds- og overgrepssaker skal få kontaktforbud. Vi forventer at dette vil føre til at forbud blir vurdert og ilagt i flere saker der det er behov for det, noe som vil gi barn bedre beskyttelse mot ny vold og nye overgrep, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) i en pressemelding på regjeringen.no.

Forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig var helautomatiske
Regjeringen fremmet også et forslag til ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. I lovforslaget er det foreslått å innføre et forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet.

– Med dette lovforslaget legger vi nye sikkerhetstiltak inn i våpenloven samtidig som vi ivaretar den gode jakt- og skytterkulturen i Norge, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) i nyhetssak på regjeringen.no.

 

Publisert 01 september 2017 14:32