Høringssvar til Påtaleanalysen

Tore Salvesen
Nestleder Tore Salvesen har hat ansvaret for utarbeidelse av høringssvar til Påtaleanalysen

Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til Påtalanalysen «En påtalemyndighet for fremtiden». Vi støtter mange av tiltakene for bedre kvalitet og kapasitet i påtalemyndigheten, men mener det må bli en bedre avklaring mellom rollen som påtalefaglig og politifaglig etterforskingsleder.
Takk til nestleder Tore Salvesen for godt arbeid med høringssvaret.

Av forbundsleder Geir Krogh

Påtaleanalysen avdekker nødvendige forbedringsområder for en bedret kapasitet og kompetanse i påtalemyndigheten. Det er behov for å utvikle påtalemyndigheten til en mer moderne organisasjon, mer strategisk, utviklingsorientert og med en tydeligere fag- og etatsledelse.

Les også: Både påtalefaglig og politifaglig ledelse

Ledelse av etterforskingen er og blir en svært viktig del av effektivitetsforbedring og kvalitetshevingen. Vi er derfor tilfreds med at Påtaleanalysen skiller mellom påtalefaglig og politifaglig etterforskingsledelse, men samtidig er det behov for en bedre rolleavklaring.

Det er i samspillet mellom de to rollene potensialet for utvikling av god etterforskingsledelse ligger.

Last ned høringssvaret fra Norges Politilederlag her.

Les Påtalanalysen og høringsbrev her. 

 

 

Publisert 29 september 2017 16:01