Formell lederkompetanse er undervurdert i politiet

Geir Iversen
Politioverbetjent Geir Iversen i Agder politidistrikt har skrevet en masteroppgave om lederkompetanse.

- Gi unge betjenter med ledertalent formell lederkompetanse før realkompetansen tar dem, sier Geir Iversen, politioverbetjent i Agder politidistrikt. Han har skrevet en masteroppgave med tittelen «Lederkompetanse og lederadferd i politiet» og hevder at det er en manglende forståelse og verdsetting av formalkompetanse i politiet.

Av Geir Krogh

Geir Iversen fungerer til daglig som seksjonsleder på HR seksjonen i Agder. Han har bl.a. bakgrunn fra ordens- og hundetjeneste og etterforskning. Masterstudiet i ledelse ved universitet i Agder er hans første møte med lederutdanning. Selv om det har vært arbeidskrevende vil han sterkt anbefale et slikt studie.

- Den viktigste lærdommen gjennom studiet og masteroppgaven er de metodikkene jeg har måttet lære meg. Som leder har jeg fått en mye større verktøykasse og kan angripe kompliserte problemstillinger på en annen måte enn før. I politiet er vi handlingsorienterte og raske med å foreslå tiltak når vi har et problem. Gjennom studiet har jeg bl.a. lært verdien av å undersøke hvorfor og hvordan et problem eller en situasjon har oppstått før vi går i gang med å diskutere tiltak og løsninger, sier Iversen.

I masteroppgaven stilte Iversen opp følgende problemstilling: «Hvilken lederadferd finner vi i politiet i dag? I hvilken grad finner en variasjon i lederadferd blant lederne gitt formell lederutdanning og erfaring?»

- Manglende lederkompetansen kan ha en selvforsterkende effekt

- Min undersøkelse i tre ulike politidistrikt viser at ledere i politiet med personalansvar har lite formell lederutdanning. Dette var en antakelse jeg hadde fra før gjennom å behandle stillingsutlysninger og søknader i Agder, forklarer Iversen. Det jeg videre så, gjennom undersøkelsene, var at den manglende lederkompetansen kan ha en selvforsterkende effekt.

Ledere uten formalkompetanse ser kanskje ikke verdien av formell lederutdanning på samme måte som ledere med formalkompetanse. Klarer vi da ved nyansettelser å se verdien av for eksempel høyere utdanning? Min undersøkelse viser at det er sannsynlig at medlemmer av ansettelsesrådet som er ledere, kanskje selv ikke besitter denne utdanningen? Kunnskapen om kunnskapen er i mange tilfeller, ikke der, slår han fast.

Iversen har derfor følgende råd til politidistriktene: - Ta tak i de unge ledertalentene, gi de lederutdanning før realkompetansen tar dem. De nyutdannede fra Politihøgskolen blir fort «spist opp» av en kultur preget av at det er realkompetanse som betyr noe, avslutter Iversen.

Last ned masteroppgaven her.

Publisert 06 oktober 2017 14:09