Ny bok om politihistorien – «Politiets våpen»

Politiets våpen
Magnar Skaret og Norsk Politihistorisk selskap har laget en flott bok om politiets våpen.

Tirsdag 14. november kl. 17.00 lanserer Norsk Politihistorisk selskap (NPHS) en ny bok om politiets våpen. Forfatter Magnar Skaret har lagd en murstein av en bok med undertittelen: «Fra morgenstjerne til moderne automatvåpen». Lanseringen finner sted i Kripos nye lokaler (Inngang fra Nils Hansens vei 25).

NPHS inviterer foruten medlemmene også andre interesserte så langt det er plass. Av hensyn til sikkerheten, er det nødvendig med påmelding på e-post til Norsk Politihistorisk Selskap, post@nphs.no, eller ved en SMS innen 9. november.

Professor ved PHS, Tor-Geir Myhrer vil delta på lanseringen med et foredrag om bruken av politiets våpenmakt før og nå.

Magnar Skaret
Forfatteren og leder av NPHS, Magnar Skaret, vil presentere boken.


Boken omhandler våpen brukt i politi- og lensmannsetatens tjeneste og omfatter:
• Skytevåpen – Revolver, pistol, repetervåpen og automatvåpen
• Sprengvåpen – Håndgranat, geværgranat og sprengstoff
• Gassvåpen – Gassvåpen, gass- og røykbokser
• Slagvåpen – Alle typer køller og ridepisk
• Våpeninstrukser, opplæring mv.

Boken kan enkles bestilles på nett via www.nphs.no, alternativt via e-post post@nphs.no, eller vanlig brev.

 

Publisert 08 november 2017 10:02