- Fortsatt behov for nasjonale enheter, men UP bør avvikles

Frøstrup_Amundsen
Leder av særorganutvalget Anne Cathrine Frøstrup overleverte rapporten fra utvalget til justisminister Per-Willy Amundsen torsdag 18. mai. NPL har nå avgitt høringssvar til rapporten. (Foto: NPL)

Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til rapporten fra Særorganutvalget - NOU 2017:11. - Vi mener det fortsatt er behov for nasjonale enheter, men tiden er moden for å avvikle UP. Samtidig bør vi vente med å gjennomføre flere omfattende strukturendringer til reformen i politidistriktene har virket en tid, sier forbundsleder Geir Krogh.

Les også: Utvalg foreslår store endringer i særorganene

Norges Politilederlag mener dagens særorganstruktur i utgangspunktet bør opprettholdes som i dag, med følgende unntak. Vi støtter opprettelse av et NC3 senter på Kripos for å styrke og samle IKT-kompetansen. Videre støtter vi en avvikling av UP som en nasjonal enhet og tilbakeføring av mannskaper og ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet til politidistriktene.

- Videre mener vi det er behov for rydding i oppgaver og ansvar mellom særorgan, politidistrikter og POD. Dette dreier seg om bl.a. om styringslinjer, fagansvar og skille mellom strategiske og operasjonelle oppgaver, sier Krogh.

Last ned høringssvaret her.

 

Publisert 01 desember 2017 07:42