Nye signaler i regjeringsplattformen

Enighet om regjeringsplattorm
Den nye blågrønne regjeringsplattformen inneholder flere nye signaler for politiet (Faksimile fra hoyre.no).

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble i går enige om en plattform for en ny regjering. Dokumentet på vel 80 sider inneholder få overraskelser i justispolitikken, men likevel er det noen signaler det er verdt å merke seg. Den nye regjeringen vil prioritere politidistriktene fremfor POD, utrede plassering av PHS utenfor Oslo sentrum og utrede fordeler og ulemper med å skille politi- og påtalemyndighet.

Av Geir Krogh

De fire partiene viderefører imidlertid i hovedsak regjeringens kurs innen justisfeltet. De er enige om å fullføre Nærpolitireformen og arbeide for å nå målet om to politifolk per 1000 innbygger innen 2020. Videre er de enige om å fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid. Samtidig videreføres signalene i statsbudsjettet om mer lokalt handlingsrom til politidistriktene ved i større grad å kunne disponere ressursene. Den nye regjeringen vil derfor prioritere økte midler ut til distriktene fremfor til Politidirektoratet.

Videre åpner regjeringsplattformen for å utvide bruk av punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse og gjennomføre forsøk i utvalgte politidistrikt med elektrosjokkvåpen. Samtidig ønsker de å sette ned et offentlig utvalg for å evaluere dagens politimetoder.

Den nye regjeringen tar også for seg problematikken rundt plasseringen av en ny politihøgskole. Formuleringen i budsjettdokumentet fra justiskomiteen «utenfor Oslo» har i regjeringsplattformen blitt til «vurdere å plasser en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum». Dette kan være positive signaler for de som jobber for at Politihøgskolen skal være i eller i nærheten av Oslo kommune.

Et annet viktig signal i den nye regjeringsplattformen er ønsket om å utrede fordeler og ulemper med å skille politi- og påtalemyndighet. Påtaleanalysen, som ble levert på vårparten i fjor, ble i mandatet avskåret fra å vurdere dette. Det at den nye regjeringen nå ønsker å utrede dette er derfor nye og interessante signaler.

Statsrådpostene i den nye regjeringen er ikke avklart. Vi får vente å se om justis- og beredskapsministeren fortsatt heter Per-Willy Amundsen når kabalen er lagt.

Last ned den nye regjeringsplattformen her. 

Publisert 15 januar 2018 09:28