Ser fram til samarbeidet med Listhaug

Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen
Sylvi Listhaug (FrP) overtok som justis- og beredskapsminister etter Per-Willy Amundsen (FrP) onsdag 17. januar. (Foto: NRK.NO)

Sylvi Listhaug ble onsdag utnevnt som ny justis- og beredskapsminister i den blågrønne regjeringen. - Jeg ser frem til samarbeidet og forventer at hun vil kjempe like intenst for politiet som hun har gjort for de andre områdene hun har hatt ansvaret for, sier forbundsleder Geir Krogh.

- Den nye samarbeidsregjeringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viderefører i hovedsak den samme politikken innenfor justisfeltet, fortsetter Krogh. Venstre får innflytelse bl.a. gjennom Sveinung Rotevatn som statssekretær for Listhaug. I tillegg er også Iselin Nybø en del av regjering, riktignok i kunnskapsdepartementet, men hun var en viktig bidragsyter til Stortingsforliket om Nærpolitireformen i 2015, da som justispolitisk talskvinne for Venstre.

- Vi forventer at Listhaug følger opp tidligere vedtak og påbegynte prosesser. Nærpolitireformen er inne i en viktig fase og det er svært viktig at vi nå får tid til å gjennomføre endringene og gi innhold og effekt i de nye strukturene. Det er mange ledere i nye roller og funksjoner som nå starter arbeidet med å endre metoder, samarbeidsrelasjoner og måten vi gjør tingene på. Dette tar tid. Erfaringer fra andre store offentlige reformer har vist at det tar mellom tre til fem år før organisasjonen er oppe på samme produksjonsnivå som før reformen, sier Krogh.

Krogh er tydelig på at Norges Politilederlag spesielt vil sørge for at Listhaug følger opp arbeidet med en bedre styring og ledelse av politi- og lensmannsetaten. - Formuleringene i regjeringsplattformen og statsbudsjettet om mer strategisk og overordnet styring og mindre politisk detaljstyring er viktige signaler. Det vil kunne gi mer forutsigbarhet og handlingsrom for politiledere, men det må bli mer enn bare ord, slår han fast. - Jeg forventer mer langsiktige flerårige planer, og klarer overordnede mål og styringsparametere.

- Regjeringen må i større grad nøye seg med å sette retning gjennom sentrale utviklingsmål og satsningsområder og ikke samtidig blande seg inn i hvordan politiet skal gjøre jobben. Det må Listhaug overlate til Politidirektoratet og lokale politilederne. Så får styringsdialogen ha hovedfokus på resultater, både kvantifiserbare og kvalitetsmessige måleparametere.

- Vi ønsker Sylvi Listhaug lykke til i den nye statsrådsposten og ser frem til et konstruktivt og fruktbart samarbeid, avslutter Krogh.

 

Publisert 18 januar 2018 08:43