Advarer mot detaljstyring av reformen

Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh advarer Stortinget mot innblanding i gjennomføringen av politireformen. (Foto: Anne L Buvik)

Senterpartiet har fremmet et forslag til Stortinget om at alle lensmannskontor skal oppbemannes med en stedlig lensmann. Leder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, advarer Stortinget og sier en slik løsning vil redusere politiets handlekraft og kvalitet.

Saken behandles i disse dager i justiskomiteen og kan få flertall når den skal opp i Stortinget kort tid etter påske.
– Stortinget har vedtatt en politireform. En endring av reformen nå, før den er implementert, vil gripe direkte inn organisering og bemanningsplaner som er i ferd med å komme på plass, sier Krogh.

Les også: SP: Reagerer på utspill fra politilederne

Et forsøk på å instruere regjeringen
Politireformen som er vedtatt av Stortinget tilsier at det fra 1. juni i år vil være 50 lensmannsdistrikt og 66 politistasjonsdistrikt (tjenesteenheter) i Norge. I tillegg vil det være 109 tjenesteder som ikke har stedlig lensmann eller politistasjonssjef.

– Det er disse 109 tjenestestedene som nå foreslås bemannet av stedlig lensmann, i tillegg til «tilstrekkelig bemanning» som det heter i forslaget. Dette er et forsøk på å instruere regjeringen. Selv om vi er enige i nødvendigheten av et sterkt og fungerende nærpoliti er forslaget problematisk og vil hindre modernisering av politiet, sier Krogh.

Oppgaver, ikke geografi
Han sier noe av det viktigste med politireformen er å ikke binde opp store ressurser geografisk, men i stedet organisere politiet etter hvilke oppgaver som må løses.

– Dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer krever at politiet har en struktur som støtter opp under økt kompetanse innen digitalt politiarbeid, organisert- og økonomisk kriminalitet, seksuelle overgrep og generell kulturforståelse. En stedlig lensmann på de 109 tjenestedene vil stjele store ressurser og hindre utviklingen av et moderne politi, sier politilederen.

Les også: Går Stortinget med ryggen inn i politiframtida?

Tre politimestre har tidligere denne uken gått aktivt ut i landets største avis og på samme måte som Krogh, advart Stortinget mot å legge hindringer i veien for politireformen.

– De tidligere lensmennene er langt på vei omstilt og ny organisering er nå i sluttfasen. Flere politidistrikt har allerede startet opp og fra 1. juni i år skal alle ha fått nye oppgaver. Nærpolitireformen er forankret i Stortinget og vi vil sterkt fraråde en detaljstyring og endring av politireformen. Nå må vedtak og beslutninger som er fattet få tid til å virke, sier Krogh.

Link til Dok 8 forslaget fra Senterpartiet.

 

 

Publisert 08 mars 2018 12:49