Bekymret for mangel på kompetanse i politiet

Aasen-Svensrud, Vågslid, Salvesen og Krogh
Leder og nestleder i NPL sammen med to av tre representanter i Ap's justisfraksjon. F.v. Tore Salvesen, Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid og Geir Krogh. Foto: Vetle Daler

Politireform, kompetanse og langtidsplaner var blant temaene da Norges politilederlag i Parat møtte Arbeiderpartiets justispolitikere på Stortinget torsdag.

Av Vetle Daler, Parat

Mangelen på digital kompetanse var en av utfordringene politilederne tok opp i møtet med Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, to av tre Arbeiderparti-politikere i justiskomiteen.
– Vi er også bekymret for kompetansen i politiet, spesielt på IKT-området. Det ser ikke bra ut, sa justiskomiteens leder Lene Vågslid til NPL-leder Geir Krogh og nestleder Tore Salvesen.

– Det er viktig å se på hvordan vi på best mulig måte kan få den kompetansen vi trenger for å møte både framtidas kriminalitetsutfordringer, og en politiutdanning som svarer på de utfordringene vi ser, sa Vågslid, og la til at hun er veldig opptatt av å ha god dialog med de ulike fagforeningene
– Det er de som er nærmest både de ansatte og lederne i politiet, så vi vil gjerne ofte ha slike møter for å bidra til å utvikle best mulig politikk, sa Vågslid.

I møtet etterlyste Krogh langtidsplaner for politiet, noe Ap-politikerne langt på vei var enig i at det er behov for.
– Vi trenger flerårige virksomhetsplaner, slik at vi kan gjøre de riktige prioriteringene over tid, ikke bare gjøre litt av alt hele tiden, sa Geir Krogh.
– Dette er vi enige om. Det mangler planer for mye i politiet, sa Vågslid, som også sa at hun mener politireformen er underfinansiert.
– Vi er bekymret for politiets operative evner, sa hun og fikk støtte fra Salvesen og Krogh.

Geir Krogh er fornøyd med torsdagens møte i Stortinget.
– Det er viktig for medlemmene våre å ha en god dialog med lederen for justiskomiteen, og jeg opplever at Lene Vågslid og de andre var lydhøre for våre innspill, sier han.

Publisert 22 mars 2018 22:58