Avgitt høring: - Politiets kapasitet- og kompetansebehov

Geir og Unn Kristin
Politiets medlemsorganisasjoner i Parat har avgitt felles høringssvar til Lystad rapporten. Fra venstre: Geir Krogh, NPL og Unn Krisitin Olsen, Parat politiet. (Foto: Vetle Daler, Parat).

Norges Politilederlag og Parat politiet har i fellesskap avgitt høringssvar til Rapport om politiets kapasitet- og kompetansebehov de nærmeste 10 årene (Lystad rapporten). Et svært viktig og nødvendig arbeid for utviklingen av politiet.

Les også Parat: Politiet ønsker kompetanseløft velkommen 

Rapporten er et skritt i rett retning, men det er behov for bedre analyser, kartlegginger grundigere utredninger før de ulike forslagene iverksettes.

Vi anbefaler derfor at denne rapporten danner grunnlaget et bredt anlagt arbeid hvor ulike fagmiljøer og partene i politiet inviteres med for å gi et bredere grunnlag for politiets kapasitets- og kompetansebehov i fremtiden

Last ned Parats felles høringssvar her.

Les også: Arbeidsgruppe vil styrke utdannelsen av politifolk

 

Publisert 12 april 2018 06:54