Politilederne i møte med Høyre på Stortinget

Høyres justisfraksjon
Forbundslederen i møte med stortingsrepresentantene fra Høyre. Fra venstre: Frida Melvær, Guro Angell Gimse, Geir Krogh og Peter Frølich

Leder for Norges Politilederlag, Geir Krogh, møtte tirsdag Høyres representanter i justisfraksjon på Stortinget. Krogh er opptatt av at politikerne viser tålmodighet og sier det vil ta tid før den igangsatte politireformen vil fungere optimalt.

 
Høyre var representert ved Frida Melvær, Guro Angell Gimse og Peter Frølich. De er opptatt av hvordan gjennomføringen av reformen går og er spesielt interessert i lokale forhold knyttet til politikontaktordningen, i tillegg til omstilling av lensmenn og politistasjonssjefer. 
– Det er behov for en langtidsplan for politiet. Nærpolitireformen løser ikke alt. I tiden fremover er det et behov for et kompetanseløft for politiet, både for ansatte og ledere på alle nivå og fagområder, sier Krogh

Ulike syn innad i politiet på kompetanse og kvalifikasjoner ble diskutert.
– Det pågår en profesjonskamp mellom politi og påtalefaget. Dette gjør arbeidet med å dekke det store gapet innen digital og teknologisk kompetanse vanskelig. Det kan virke som man er mer opptatt av faglig bakgrunn i lederstillinger enn lederkompetansen, sier Krogh.

Politilederen og politikerne er enige om behovet for mer langtidsplanlegging i politiet. 
– Arbeidet med kapasitet- og kompetansebehovene kan være en mulighet for å få dette til. Det er behov for flerårige virksomhetsplaner i politiet. En politisk forankret langtidsplan med overordnede utviklingsmål vil kunne skape forutsigbart og nødvendig handlingsrom for politiledere, sier Krogh.
Publisert 12 mai 2018 10:37