Revidert Nasjonalbudsjett: Løftebrudd fra regjeringen

Geir Krogh og Unn Kristin Olsen
Forbundsleder i NPL, Geir Krogh og Unn Kristin Olsen i Parat politiet er skeptiske til uforutsigbar ledelse fra justisministeren

Regjeringen foreslår å redusere opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen fra 720 til 550 elever. – Dette er i strid med tidligere løfter fra justisministeren, mener Geir Krogh, leder for Politilederne i Parat og Unn-Kristin Olsen, leder for Parat politiet. 

Kuttene regjeringen foreslår vil i hovedsak bli gjennomført i Kongsvinger og Oslo, fra henholdsvis 2018 og 2020. 

Bacheloravdelingen ved PHS er i dag lokalisert fire steder: I Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger. Regjeringen foreslår å avvikle bacheloravdelingen i Kongsvinger, drøyt 15 årsverk ved bacheloravdelingen i Kongsvinger blir berørt av tiltaket.

– Senest høsten 2017 lovet justisministeren å opprettholde opptaket på 720 studenter også gjennom opptakene for 2018, dette ble også vedtatt i statsbudsjettet for 2018. At regjeringen nå kommer med et nytt og annet forslag, svekker den forutsigbarheten norsk politi og Politihøgskolen, sier Krogh.

Han sier Politilederne lenge har pekt på behovet for ny og annen kompetanse innenfor politiet.
– Politiet har helt åpenbart behov for å styrke seg både med økonomikompetanse og digitalkompetanse – for å nevne to viktige områder. Et nedtrekk av den allmene politiutdanningen kan forsvares om ressursene omdisponeres slik at politiet får rekruttert annen type kompetanse, men dette ser jeg ingen spor av i det Justisministeren nå har lagt frem, sier Krogh.

Les også: Avgitt høring: - Politiets kapasitet- og kompetansebehov

Han sier politiet er helt avhengig av kontiunitet og forutsigbarhet.

– Vi er avhengig av et opptak på Politihøgskolen som sikrer at vi også i fremtiden vil kunne opprettholde målsettingen om to politiansatte pr. 1000 innbyggere, sier Krogh.

Det arbeides nå med en omfattene politireform. 
– Nok en gang opplever vi at politiet blir en kasteball i regjeringspartienes budsjettforhandlinger, det er svært uheldig gitt de omstillingene politiet nå står i, sier Olsen.

Les mer om Revidert Nasjonalbudsjett her.

 

Publisert 15 mai 2018 17:36