Høyesterett: Reisetid er arbeidstid

Politiets fellesforbund vant frem i reisetidsaken. - Vi gratulerer med seieren i HR og takker for et viktig bidrag for å få avklart grensen mellom arbeidstid og fritid i politiet. Denne saken vil få stor betydning for alle ansatte i staten, sier forbundsleder Geir Krogh.

Høyesterett har enstemmig konkludert med at tjenestemannen sto til arbeidsgivers disposisjon under reisene. De støttet seg på en rådgivende uttalelse om forståelsen av arbeidstidsdirektivet fra EFTA-domstolen

Konklusjonen er at all reisetid måtte anses som arbeidstid etter de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 som implementerer arbeidstidsdirektivet.

Les dommen fra Høyesterett her.

Les mer på politiforum.no.

Publisert 05 juni 2018 07:44