Stortinget sier ja til tidsubegrenset bevæpning av politiet

Forbundsleder Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh støtter vedtaket om tidsubegrenset punktbevæpning i politiet.

Det er flertall på Stortinget for regjeringens forslag om å gi adgang til tidsubegrenset bevæpning av politiet, såkalt punktbevæpning. Det er bra, sier Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag.

 
Av Arve Sigmundstad 06.06.2018

Mot SVs stemme har justiskomiteen gått inn for å endre politiloven og gi politiet adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter forslaget.

Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat sier de støtter punktbevæpning ved sårbarbare objekter og var også tydelige på dette ved innføring av punktbevæpning på Oslo lufthavn Gardermoen i november 2017.

Les også: Nødvendig med bevæpning på Oslo lufthavn

–  Det er bred enighet blant medlemmene om behovet for permanent punktbevæpning på spesielt utsatte steder med forhøyet risiko eller der hvor fremskutt lagring ikke vil fungere i praksis, sier han.

Komiteens innstilling vedtas i Stortinget onsdag. 
Sårbare objekter vil spesielt være lufthavner eller andre store trafikknutepunkter, eller objekter som har stor symbolverdi. Dermed knyttes ikke bevæpningen til konkrete objekter eller personer.

Justisdepartementet understreker at forslaget ikke endrer prinsippet om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. Men heretter skal det være Politidirektoratet som gir tillatelse til punktbevæpning.

Ap og Sp ønsker imidlertid en årlig evaluering av ordningen samt en redegjørelse fra regjeringen om omfanget av politiets punktbevæpning.

SV er på sin side bekymret for at lovendringen i praksis betyr at politiet blir permanent bevæpnet enkelte steder. I innstillingen viser partiet til Bevæpningsutvalgets utredning fra i fjor, som anbefalte at man ikke skulle innføre en generell bevæpning av norsk politi. Utvalget foreslo heller ikke permanent punktbevæpning.

SV mener også at det ikke er nødvendig med økt adgang til bevæpning ettersom kriminaliteten ikke øker i Norge, bortsett fra en begrenset økning av ungdomskriminaliteten i Oslo, og siden PST ikke opererer med økt terrortrussel.

Krogh sier det imidlertid er viktig å merke seg at dette forslaget ikke vil endre det gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. 
– Det er bra. Vi avventer fortsatt behandlingen av rapporten fra Bevæpningsutvalget (NOU 2017:9) etter at høringsfristen gikk ut i desember i fjor, sier lederen for Norges Politilederlag i Parat.

Les også: Splittet i spørsmålet om generell bevæpning

Publisert 06 juni 2018 19:45