Eldregjelden øker

Lindorffanalysen 2 2018
Den nyeste analysen fra Lindorff viser en markant økning av gjelden blant eldre.

Nå har nesten 18.000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Lindorff venter at dette antallet vil dobles frem mot 2030. Eldre som først får inkassovansker vil slite med å få orden på økonomien igjen.

Klipp fra Lindorffanalysen 2 – 2018:

Lindorffs analyser viser at i overkant av 40.000 personer over 66 år vil ha en eller flere betalingsanmerkninger i år 2030. Fra dagens nivå på 17.706 vil det være snakk om mer enn en dobling.

-Årsakene til at så mange eldre sliter kan være mange. Det skjer mye for den enkelte etter fylte 66. Man starter pensjonisttilværelsen, helsen kan skrante, ektefeller faller fra, mange ønsker å flytte til en enklere tilværelse, og mange har drømmer de ønsker å få oppfylt når man plutselig har mye tid å ta av, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Les mer på lindorff.no.

Publisert 29 juni 2018 09:46