Norges Politilederlag er til stede på Arendalsuka

Arne Sundvoll og Geir Krogh
Politiet var sterkt tilstede under Arendalsuka 2017. I år er det også mange arrangementer med politi og justispolitikk som tema.

Arendalsuka har utviklet seg til å bli en møteplass for politikere, organisasjoner og politiske interesserte. Landsstyret vil i år være tilstede de tre første dagene. Vi arrangere bl.a. en debatt mandag 13. august kl 15 på Madam Reiersen med fokus på politiets forebyggende strategi og A-krim samarbeidet. 

Vi har invitert med oss toppledere i politiet og stortingspolitikere for å debattere to sentrale temaer. 
Under temaet «Forebyggende som politiets primærstrategi» vil vi bl.a. legge vekt på politikontaktrollen.

Kristin Kvigne
Avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Kristin Kvigne innleder om Forebeyggende som politiets primærstrategi (Foto: Politidirektoratet)

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet og tidligere lensmann Bjørn Håvard
Olsen, som nå er politikontakt i fem kommuner i Telemark bidrar med politifaget. Vi spør om politiets strategi er tilstrekkelig for å skape trygghet også der lensmannskontoret er lagt ned.

Trond Eirik Schea
Sjef på ØKOKRIM, Trond Eirik Schea, er en av innlederne under temaet om A-krim samarbeidet (Foto: ØKOKRIM)

Under temaet om arbeidslivskriminalitet (A-krim) vil direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim , avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten og sjef ØKOKRIM Trond Eirik Schea innlede.
Deretter blir det en debatt om A-krim samarbeidet er et hensiktsmessig tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

I panelet:
Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H)
Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Debattleder: Terje Svabø
Tid: Mandag 13. august kl 15 på Madam Reisersen
Arrangør: Parat politiet og Norges Politilederlag
Streaming: NPL på Facebook

Les også: Parat og YS bredt til stede på Arendalsuka (Parat24)

Vi har også laget en oversikt over noen aktuelle politifaglige/justispolitiske arrangementer på årets Arendalsuke. Mange av dem vil ble streamet. 

Henlagt! Mangel på etterforskningskapasitet - Tryggheten svekkes
Tid: Tirsdag 14. august kl 15 på Strand Café
Arrangør: Politiets Fellesforbund

Hvorfor så lite oppmerksomhet om vold og overgrep mot eldre?
Tid: Onsdag 15. august kl 09:00 i Arendal kultur- og rådhus, Bystyresalen
Arrangør: Politidirektoratet

Utro tjenere - trusselen fra innsiden
Tid: Onsdag 15. august kl 18 på Telenors Arena
Arrangør: Politidirektoratet 

Les også Politiet i vinden på Arendalsuka (2017)

Publisert 10 august 2018 13:05