Ny bok fra Holmboe og Myhrer: Vandel

Vandel: Holmboe og Myhrer
Morten Homboe og Tor-geir Myhrer har skrevet boken Vandel.

Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen har skrevet boken Vandel, om politiattester og vurdering av sikkerhet. I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne drøfter også i hvilken grad politiet uten hinder av taushetsplikt kan supplere en politiattest med andre opplysninger om attestsøkeren.

Hva innebærer «plettfri vandel»? Hvem kan be om å få politiattest? Og hva fremgår av en politiattest?

I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne drøfter også i hvilken grad politiet uten hinder av taushetsplikt kan supplere en politiattest med andre opplysninger om attestsøkeren.

Vandel vil være nyttig for alle som arbeider med vandelsspørsmål, blant annet politiet, personalansvarlige, ideelle organisasjoner og advokater.

Kjøp den på Universitetsforlaget.

Om forfatterne

Morten Holmboe ((f. 1963) er cand.jur. (1989) og ph.d. (2016), og er professor ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.


Tor-Geir Myhrer (f. 1952) er cand.jur. (1976) og dr. juris (2000), og er professor ved Politihøgskolen i Oslo. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Fra 2005 til 2015 var han professor II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Publisert 13 november 2018 15:41