Bokanmeldelse: Hva er Politi?

Hva er politi
Med sin siste bok oppsummerer Liv Finstad et langt liv med forskning på politiet.

Skal du lese en fagbok i jula er mitt tips Liv Finstads nyeste bok, "Hva er Politi". Hun oppsummer en lang periode med forskning på politiet og gir etter mitt syn viktige perspektiver og refleksjoner over politiets utvikling som samfunnsinstitusjon. Spesielt tankevekkende er kapittelet om politiets stopp og sjekk på mistanke praksis.

Av forbundsleder Geir Krogh

Liv Finstad er i dag professor emerita ved UiO og en legende bant de som forsker på politiet. Hun har gjennom en lang forskerkarriere forsøkt å forstå seg på politiet. I all sin forskning, enten det har handlet om varetektsfengslede, rusmisbrukere eller prostitusjon, har hun vært opptatt av å bidra til forbedringer. I denne boken kaller hun seg en kritisk venn av politiet.

Hva er Politi handler om hva politiet skal gjøre, hva det faktisk gjør, hva politiet bør være og bør gjøre. Gjennom 144 sider tar Liv Finstad oss gjennom hvordan samfunnsoppdraget og politiets mål oppfattes fra ulike ståsteder. Hun fortsetter med hvordan politiets autoritet utøves, hvilke maktmidler som brukes og om balansegangen mellom legitimkontroll og overkontroll.

Mot slutten av bok drøfter hun utviklingen av politiets sivile preg, fra 1970 tallet og frem til i dag. Er vi i ferd med å få et militarisert politi eller er det mer en avsivilisering som skjer? Hun utdyper dette gjennom fire sjekkpunkter: Organisering, operativ tilnærming, utstyr og kultur. Endringer som økt sentralisering, endrede operative metoder bl.a. gjennom PLIVO, økt grad av operativt utstyr (bl.a. økt bevæpning) og en mer militær sjargong (de kriminelle skal tas ut) mener hun viser en utvikling mot et mer militarisert politi.

Selv om jeg ikke er enig i alle konklusjonene til Finstad gir boken god innsikt i problemstillingene og setter i gang mange gode tankeprosesser. Jeg er spesielt imponert over bredden av kildehenvisninger til annen forsknings- og faglitteratur som gir et svært godt fundament for boken. Litteraturlista kan alene være god nok grunn til å ha boken i bokhyllen. Løp og kjøp – den finnes på Universitetsforlaget.

 

Publisert 21 november 2018 11:22