Skuffelse etter budsjettenighet

Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh er skuffet over at KrF ikke fikk større gjennomslag for penger til politiet. (Foto: Vetle Daler)

Regjeringspartiene og KrF ble tirsdag kveld enige om statsbudsjett for 2019. De fire partiene fant 40 millioner til satsing på etterforsking av vold og overgrep mot barn, 10 millioner til barnehusene og 10 millioner til domstolene for å redusere saksbehandlingstiden. - Dette kan få store konsekvenser for driften av politidistriktene, sier forbundsleder Geir Krogh. 

Av Arve Sigmundstad, Parat24

Geir Krogh sier det er svært beklagelig at det ikke ligger økte bevilgninger til politiet i avtalen mellom regjeringen og KrF.
– Selv om vi er glade for glade for 40 millioner ekstra til etterforskning av vold og overgrep mot barn og 10 millioner ekstra til barnehusene, så er ikke totalen god nok, sier han.

Krogh sier de har påpekt en underdekning på om lag 300 millioner i neste års budsjett, bare innenfor politi- og lensmannsetaten.
– Budsjettforliket løser ikke utfordringene i politidistriktene. Reduksjonen av driftsmidlene vil få konsekvensene både for gjennomføringen av reformen og politiets tjenester. Det vil også bli vanskelig å løse de store utfordringene innen etterforskningsfeltet, sier han.

Han sier 2019 ser ut til å bli et krevende år for politi og lensmannsetaten.
– Et så trangt økonomisk handlingsrom vil få store konsekvenser for politiets tjenester. Samtidig må mange av de nyutdannede politibetjentene fra Politihøgskolen se langt etter en jobb i etaten, sier Krogh.

Les mer på Parat24.

Publisert 22 november 2018 08:09