Ledelse og fagutvikling

Politihøgskolen
NPL har tradisjonelt hatt et godt samarbeid med Politihøgskolen. Her møter ny og gammel forbundsleder ledelsen. Fra venstre: Geir Krogh, Nina Skarpenes, Tor Tanke Holm og Marit Ellingsen (Foto: PHS)

Norges Politilederlag har jevnlige samarbeidsmøte med Politihøgskolen. Torsdag var første møte for den nye forbundslederen. Med god støtte fra avtroppende leder fikk hun en god oversikt over historien for samarbeidet og hvilken nytte vi kan av et tett samarbeid. 

Av forbundsleder Marit Ellingsen

I min første dag «på jobben» som forbundsleder fikk jeg starte «på hjemmebane»,  nemlig Politihøgskolen. Jeg fikk oppleve en av de gode samarbeidsarenaene som Geir Krogh, og de tidligere forbundslederne i NPL, har etablert. Vi møtte ledelsen ved rektor Nina Skarpenes og assisterende rektor, Tor Tanke Holm til lunsjmøte.

Det er mange aktuelle tema i et slikt smarbeid. Vi utvekslet informasjon og diskuterte ulike utfordringer knyttet til utvikling og utdanninger på Politihøgskolen generelt og lederutdanninger spesielt. Ut fra vår vurdering har det ikke vært nok kapasitet på lederutdanninger i politiet. Geir Krogh og jeg redegjorde for rep.skaps møte til NPL og ga dem et eksemplar av det ferske handlingsprogrammet, vedtatt i Norges Politileder lag 6.3.19.

Skaprenes og Holm fortalte om utviklingen av rollen som fagkoordinator i poltiiet. Lederstillingen for koordinatorsenteret er nå utlyst ved PHS, Nasjonal fagkoordinator - straffesak. De håper på mange søkere som ville være med å utvikle etterforskningsfaget.

I tillegg fortalte de at søknadene var begynt å komme fra norsker søkere til den den nye Nordisk Master innen ledelse, men håpet på flere søkere fra de øvrige landene i Norden. https://www.phs.no/studietilbud/master/innhold-nordisk-master-i-politiledelse/ (Søknadsfrist her er 15.3.19.)

Samarbeidet med Politihøgskolen vil helt klart bli priortert også av den nye forbundslederen.

 

 

Publisert 08 mars 2019 13:24