Parat vil ha mer målrettet effektivisering av offentlig sektor

Sara Nustad Mauland
Sara Nustad Mauland, tillitsvalgt på Universitetet i Stavanger.er kritisk til ABE reformen. Foto: Trygve Bergsland

Parats landsmøte er svært kritisk til avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) som ble innført med statsbudsjettet for 2015. En reform må baseres på en målsetting, en plan og en evaluering. ABE-reformen mangler alle disse elementene, og fremstår kun som et påskudd for generelle kostnadskutt. «Ostehøvelkutt» på mellom 0,5 til 0,8 prosent er ikke et godt bidrag til omstilling og effektivisering av offentlig sektor.

Av Lill Jacqueline Fischer, Parat24

Sara Nustad Mauland, er tillitsvalgt på Universitetet i Stavanger.
Hun forteller at Universitetet i Stavanger, som en del av krisepakken for vestlandsregionen, fikk flere studieplasser. De ble samtidig pålagt akkurat de samme kuttene som resten av offentlig sektor.
– Det er å gi med den ene hånden og ta med den andre, sier Mauland, som onsdag deltar på Parats landsmøte i Bergen.

Parats landsmøte mener de generelle kuttene gjør det vanskelig å iverksette større omstillingsprosesser som krever store investeringer i dag, men som kan generere bedre og mer kostnadseffektive offentlige tjenester i fremtiden. Fellesskapets ressurser skal i følge Parat brukes mest mulig effektivt. Parat vil ha en velferdsstat som både er en god arbeidsplass og som leverer tjenester av høy kvalitet, og som forvalter fellesskapets ressurser på en best mulig måte.


Parats landsmøte krever at Stortinget vedtar et budsjett som sikrer effektiv og målrettet effektivisering av offentlig sektor, samtidig som sektoren kan ivareta sine lovpålagte oppgaver.

Publisert 15 november 2018 10:20