Lønnsoppgjør

Enighet i tariffoppgjøret i staten

Hans Erik og Paal
Hans-Erik Skjæggerud og Pål N. Arnesen. Foto: Hege Heløe

Det blir ikke streik i staten etter at partene torsdag formiddag ble enige hos Riksmekleren etter mekling 16 timer på overtid. – Vi er meget tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Les mer på PArat 24.

Publisert 24 mai 2018 16:41

Les mer …

- Mulig streik i staten - tariffinfo fra Parat

Parat

YS stat har varslet plassfratredelse for sine medlemmer i staten. Dersom partene ikke oppnår enighet gjennom mekling innen fristen 23. mai kl. 24:00, vil en streik i staten bli iverksatt fra torsdag 24. mai 2018.

Publisert 23 mai 2018 07:43

Les mer …

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Paal Arnesen
Paal Arnesen er leder for YS Stat og har leder forhandlingene i årets lønnsoppgjør

Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. – Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen.

Publisert 29 april 2017 04:16

Les mer …

Brudd i statsoppgjøret

Pål N Arnesen
Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Foto: Vetle Daler

Det er brudd i tarifforhandlingene mellom staten og YS Stat. – Staten har ikke vært villig til å imøtekomme våre krav, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen. Les mer på Parat24.

Publisert 29 april 2018 08:42

Klart ja i uravstemming

YS Stat Pål N Arnesen
YS Stat leder Pål N Arnesen for at medlemmene bekreftet forbundenes enstemmige anbefaling

Et solid flertall av medlemmene i YS Stat har svarte ja i uravstemmingen om ny hovedtariffavtale. Ny hovedtariffavtale trer i kraft fra 21. juni. Les mer på ys.no.

Publisert 23 juni 2016 09:34