Vi trenger modige politiledere


Rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpnes, var opptatt av modige endringsledere da hun åpnet det 12. LOU-II studiet mandag 3. oktober. (Foto: John Magne Aas, Tekst: Geir Krogh)

Tradisjonen tro åpnet rektor Nina Skarpnes oppstarten av Politihøgskolens studie i ledelses- og organisasjonsutvikling trinn 2 (LOU-II) mandag 3. oktober. - Ledelse handler om å ha mot til å bruke kunnskap til å skape forandring, sa hun, og ønsket de 31 politilederne fra hele landet en god reise, både faglig og personlig.

Årets studie er det 12. i rekken siden det startet opp i 1999 og så langt det siste vi har planlagt å gjennomføre, fortsatte Skarpnes. I alt har 272 politileder gjennomført utdannelsen og med dette kullet vil det være over 300. Politihøgskolen diskuterer nå hvordan lederutdanningen skal videreføres. Tanken er å beholde innholdet men dele det opp i mindre og kortere moduler. Samtidig må utdannelsen koordineres mot det nordiske masterprogrammet i politiledelse som er under utvikling.

Gjennom LOU-II studiene har studentene har fått mye relevant kunnskap om strategi og ledelsesfag samtidig som de har lært mye om seg selv. Det aller viktigste vi formidler er behovet for kunnskap for å kunne fatte gode beslutninger. Vi ønsker at politiledere skal være gode bestillere av kunnskap for å skape gode beslutningsgrunnlag, sa Skarpnes.

Nå, midt i Nærpolitireformen, handler det om endringskompetanse. Selv om det er en hektisk tid er det likevel en god timing for å få påfyll, forklarte hun. Dere skal lede endringsarbeidet og være gode endringsagenter i etaten. Derfor handler det om mot. Endring handler om å miste fotfeste og bruke kunnskap til å skape forandring, avsluttet Skarpnes.

Rektor Nina Skarpnes gav honnør til og førsteamanuensis Rune Glomseth for arbeidet med å lederutdanningen på Politihøgskolen. (Foto: John Magne Aas)

Stort utbytte for lederrollen
Førsteamanuensis Rune Glomseth har vært studieleder helt siden oppstarten i 1999. - Dette er jo på en måte min baby. Jeg bygget den opp fra kull 2. Jeg la inn mye fra det jeg lærte da jeg tok min master i ledelse, forklarer han. Utdanningen som har vært gjennomført jevnlig fra 1999. Det er i alt 272 politiledere fra hele landet, de fleste i mellomlederstillinger, som har gjennomført LOU-II.

Evalueringene er gjennomgående meget gode, fortsetter Glomseth. Grovt sett sier deltakerne at de opplever større trygghet i lederrollen som en følge av denne utdanningen. De har fått mer kunnskap og begreper som innebærer at de tenker og snakker klarere om organisasjon og ledelse. De sier at det har økt innholdet i deres ledelsesverktøykasse. Samlet har LOU-II utviklet deres ledelseskompetanse, deres helhetsforståelse og spesielt deres kapasitet til å forstå og utføre ledelse. Flere sier også at de ved å ha gjennomført LOU-II lettere klarer å begrunne strategier, målsettinger og tiltak. Flere har også sagt at de føler seg trygger i møte med andre ledere i politiet og også personer og ledere utenfor politiet. Dette er litt omtrentlig, men det favner mange tilbakemeldinger.

Varierte bidragsytere fra inn og utland
De faglige bidragsyterne har vært fra etaten, ledere på mellom- og toppnivå. Både riksadvokat og politidirektør har jevnlig holdt foredrag. Ledere for særorgan, Humlegård fra Kripos og Schea fra Økokrim. Vi har hatt politikere som Anundsen, ulike statssekretærer og flere ledere av justiskomiteen. Her kan jeg nevne Per Sandberg og Hadia Tajik. Lederne av PF og Norges Politilederlag samt Politijuristene har jevnlig holdt viktige faglige foredrag.

Vi har hatt to biskoper. De senere årene har biskop Solveig Fiske vært fast som foredragsholder, og vi har hatt ledere fra Forsvaret på ulike nivåer. Tidligere forsvarssjef Diesen har vært en gjenganger de senere årene. Det har vært folk fra næringslivet som Bjørn Kjos og Arthur Buchhardt. Redaktører i VG, Ukeavisen ledelse og Dagbladet. Det har vært organisasjon- og ledelsesforskere fra mange ulike universiteter og høyskoler. Vi har også hatt faglige bidragsytere fra utlandet. Her kan jeg nevne Jim Albrecht fra USA, Tom Cockcroft og Steve Brooks fra England. De to siste har vært her flere ganger. Det har vært toppfolk på sine fagområder. Utdanningen har på denne måten blitt kjent i fagmiljøet ved mange norske universiteter og høyskoler. Det har utviklet seg nettverk mellom disse og fagansvarlige ved PHS. Det har ført til faglig samarbeid, forskning og publisering nasjonalt og internasjonalt.

Vi har dessuten hatt relevante og aktuelle studieturer til Danmark, Finland og Nederland på de fleste kullene. Slik jeg ser det er LOU-II en slags institusjon som svært mange politiledere kjenner gjennom selv å ha tatt den eller har hørt om den av kolleger. Det er nå en ledelsesutdanning som har vært god som avsluttes, og noe nytt kommer, avslutter Rune Glomseth.

Publisert 04 oktober 2016 10:03