NPL - fagforeningen for ledere i politi- og lensmannsetaten

NPL logo

Norges Politilederlag (NPL) er den eneste fagorganisasjonen kun for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Vi ønsker også å være den beste fagforeningen for ledere gjennom aktivt å synliggjøre og utvikle lederrollen i etaten. I vårt arbeid legger vi vekt på å være ansvarlige, åpne og fremtidsrettet.

NPL har lokallag og medlemmer i hele landet. Se oversikt over lokallagsledere og landsstyret her.

NPL har et eget utvalg for sivil rettspleie. Les mer om utvalgets saker her.

Last ned vårt handlingsprogram her.

 


NPL er tilsluttet hovedorganisasjonen YS. Forbundskontoret har kontorlokaler i YS huset, i Lakkegata 23 i Oslo.

 

Verve folder

  

Er NPL en fagorganisasjon for deg?

Ledere i politi– og lensmannsetaten trenger:
• En selvstendig fagforening for ledere
• Et faglig og sosialt ledernettverk

NPL er det naturlige valget
• Vi jobber for lederes lønns– og arbeidsvilkår
• Vi har eksklusiv forhandlingsrett
• Vi er aktivt med i utviklingen av politi- og lensmannsetaten

Hva er inkludert i medlemskapet?
Ulykkes-, dødsfalls,- og kritisk sykdomsforsikringer
YS medlemsfordeler
Nyhetsbrev
• Faglige ledersamlinger, medlemsmøter og kurs/studiemuligheter
• Støtte og bistand fra forbundskontoret og lokalt tillitsvalgte
• Advokatbistand ved arbeidsrelaterte konflikter

Våre mål er:

• Å være det naturlige valget for ledere i politi- og lensmannsetaten
• Å være best på lønns- og arbeidsvilkår for ledere i etaten
• Større fokus på lederutvikling og ledelse som eget fagområde
• Utvikling gode nettverk og møteplasser for ledere
• At kvinner og menn skal ha like muligheter til å bli ledere

(Les mer i våre vedtekter)

 

Publisert 01 mai 2016 16:37