NPL - fagforeningen for ledere i politi- og lensmannsetaten

NPL logo

Norges Politilederlag (NPL) er den eneste fagorganisasjonen kun for ledere i politi- og lensmannsetaten. Vi ønsker også å være den beste fagforeningen for ledere gjennom aktivt å synliggjøre og utvikle lederrollen i etaten. I vårt arbeid legger vi vekt på å være ansvarlige, åpne og fremtidsrettet.

Last ned vårt handlingsprogram her.

 

NPL er tilsluttet hovedorganisasjonen YS. Forbundskontoret har kontorlokaler i YS huset, i Lakkegata 23 i Oslo. Vi har lokallag og medlemmer i hele landet. Se oversikt over lokallagsledere og landsstyret her.  


Verve folder

  

Er NPL en fagorganisasjon for deg?

Ledere i politi– og lensmannsetaten trenger:
• En selvstendig fagforening for ledere
• Et faglig og sosialt ledernettverk

NPL er det naturlige valget
• Vi jobber for lederes lønns– og arbeidsvilkår
• Vi har eksklusiv forhandlingsrett
• Vi er aktivt med i utviklingen av politi- og lensmannsetaten

Hva er inkludert i medlemskapet?
Ulykkes-, dødsfalls,- og kritisk sykdomsforsikringer
YS medlemsfordeler
Fagbladet Politilederen - Lensmannsbladet
• Faglige ledersamlinger, medlemsmøter og kurs/studiemuligheter
• Støtte og bistand fra forbundskontoret og lokalt tillitsvalgte
• Advokatbistand ved arbeidsrelaterte konflikter

Våre mål er:

• Å være det naturlige valget for ledere i politi- og lensmannsetaten
• Å være best på lønns- og arbeidsvilkår for ledere i etaten
• Større fokus på lederutvikling og ledelse som eget fagområde
• Utvikling gode nettverk og møteplasser for ledere
• At kvinner og menn skal ha like muligheter til å bli ledere

(Les mer i våre vedtekter)

 

Publisert 01 mai 2016 16:37