Fagforeningen for ledere

Norges Politilederlag - for ledere på alle nivå og fagområder

Styret
Fra NPL’s landsstyremøte 29. november 2017. Foran fra venstre: Rune Halvorsen, Anne Margrethe Ruud, Geir Krogh, Karl Jonny Nilsen. Bak fra venstre: Tore Salvesen, Frank Gran og John Magne Aas.

NPL er den eneste egne fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten. Vårt mål er å være den beste fagforeningen for ledere gjennom fokus på lederes lønn- og arbeidsvilkår og utvikling av lederrollene i etaten.

NPL jobber for best mulig lønns- og arbeidsvilkår for ledere på alle nivå og fagområder.

NPL gir deg god støtte og et sikkerhetsnett i lederrollen.

NPL jobber for utvikling av lederkompetanse i politiet og sammen med Parat utgjør vi et spennende ledernettverk på tvers av sektorer.

NPL har lokallag og medlemmer i hele landet. Se oversikt over lokallagsledere og landsstyret her.

NPL har opprettet et eget utvalg for sivil rettspleie. Les mer om utvalget her.

Les NPL's handlingsprogram her.

Last ned NPL's vedtekter her.

Les NPL's etiske retningslinger her og NPL/Parats varslingsrutinene her

Forbundskontoret holder til hos Parat i YS huset, Lakkegata 23 i Oslo.

Hva får du som medlem?

Som medlem får du tilgang til medlemsfordelene i NPL og Parat, bl.a. innen bank, forsikring, kompetanse og god juridisk bistand i arbeidsforholdet

Parats juridiske avdeling består av mange dyktige advokater med spesialkompetanse innen bl.a. arbeidsrett, pensjon, arbeidsmiljø og ferie. Deres oppgave er å bistå medlemmene ved arbeidsrelaterte konflikter.

I tillegg får medlemmene en times gratis konsultasjon med advokat pr. år i privatrettslige forhold.

Medlemmer i NPL har kollektive forsikringer inkludert i medlemskapet (ulykke, død, alvorlig sykdom)

NPL arrangere lokale og sentrale medlemsmøter og ledersamling. Gjennom Parat har medlemmene tilgang til mange kurs, konferanse og videreutdanning.

I tillegg har alle medlemmene god tilgang på informasjon gjennom ukentlige informasjon fra forbundkontoret og nyhetsbrev og hjemmeside. 

Hva koster det?

Kontingenten for medlemskap i NPL er 1,15 prosent av lønn opp til lønnstrinn 70

+ kr 300,- pr mnd for obligatoriske forsikringer

+ lokallkontingent (kr 100,- pr mnd)

Deler av dette kan du trekke fra på skatten.
Benytter du samtidig våre gode bank- og forsikringsordninger i Gjensidige, sparer du fort inn kontingenten.

Parat - for alle ansatte i politiet

Norges Politilederlag er en av organisasjonene i Parat.

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon.

Parat forsikrer deg i arbeidsforholdet.

Parat søker løsninger og samarbeid.

Parat mener:

      • kompetanse skal lønne seg

      • mangfold er nødvendig for å lykkes

 

 

NPL og Parat er tilsluttet hovedorganisasjonen YS

Les mer om YS her og hovedsammenslutningen YS Stat her. 

#jegerstatsansatt

 

Publisert 19 februar 2018 07:37