Fagforeningen for ledere

Norges Politilederlag (NPL)

Norges Politilederlag er en organisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten med lokallag i hele landet. Vi er den eneste samlede fagorganisasjonen for ledere på arbeidsgiversiden i etaten. Vår visjon er å være den beste fagforeningen for ledere i politi-og lensmannsetaten. Vi skal aktivt markere og synliggjøre lederrollen i etaten, både overfor medlemmene, politiske fora, arbeidsgiveren og opinionen via media. Vårt motto både for vårt arbeid uttad og for medlemmene er; lønnsomt lederskap!

Norges Politilederlag, har lange tradisjoner og erfaringer som organisasjon for politiledere. Vi har preget utviklingen av politi- og lensmannsetaten i mange tiår. I de senere år har også andre politiledere enn lensmenn sluttet seg til organisasjonen. Dette førte til at vi på landsmøtet i Geiranger sommeren 2003 endret navnet fra Norges lensmannslag til Norges lensmanns- og politilederlag og representantskapsmøte i juni 2008 endret navnet til Norges Politilederlag. (NPL)  

NPL har sekretariat i Oslo, og har lokallag for medlemmene over hele landet. 

NPL er nå den eneste samlede fagorganisasjonen for ledere på arbeidsgiversida i politi- og lensmannsetaten. 

Vedtektene sier: 
NPL er en landsomfattende sammenslutning av ledere i politi- og lensmannsetaten. Ledere som er fast ansatt eller konstituert etter utlysning, kan bli medlemmer i NPL. Medlemskap oppnås ved innmelding i et lokallag. 

NPL skal aktivt markere og synliggjøre lederrollen i etaten, både overfor medlemmene, politiske fora, arbeidsgiveren og opinionen via media.
Publisert 19 november 2008 16:37