Hvorfor NPL?

InformasjonsfolderNorges Politilederlag - for ledere i politi- og lensmannsetaten

(Last ned informasjonsfolder her)

Trenger du:

- En organisasjon som er spesielt opptatt av ledernes interesser og behov?
- Et forum for ledernes utfordringer, oppgaver og løsninger?
- Et faglig og sosialt nettverk med kunnskap, innsikt, trygghet og lang erfaring?

Da bør du velge å bli medlem av Norges Politilederlag

Som en liten og effektiv organisasjon gir vi medlemmene nærhet og individuell oppfølging. Vi kan fokusere på ledernes spesielle behov og krav, uten å bruke krefter på andre tilsattekategoriers særinteresser. 

NPL legger vekt på enkeltmedlemmets interesser, lønns- og arbeidvilkår. Vi engasjerer oss strekt i lensmannens og andre politileders oppgaver, både politimessige og sivile. Vi er opptatt av etatens rammer, organisering, profil og møtepunkt for publikum. 

Lagets formål er formulert slik:

NPLs formål er å ivareta medlemmenes interesser, bidra til samarbeid innen Politi- og lensmannsetaten, gi medlemmene bistand og råd i spørsmål som angår deres arbeid som politiledere. Opprette avtaler som medlemmenes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. Arbeide for å bedre yrkesutdannelsen, delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid, og utgi fagblad.

Hvordan arbeider vi? 

NPL er en del av hovedorganisasjonen YS, som forhandler hovedtariffavtaler m.v.

Vi har egen full forhandlingsrett med arbeidsgiver, både POD sentralt, og politidistriktene lokalt. NLP fører lokale lønnsforhandlinger og har medbestemmelse på alle nivåer etter hovedavtalen.

Vi er et lite og effektivt sekretariat, sentralt plassert i YS-huset i Oslo. Utover landet har vi et nettverk av lokallag med lokale tillitsvalgte. Disse tar vare på medlemmenes interesser på politidistriktsnivå, og samler våre egne i organisasjonsarbeid og til faglig oppbygging.

Vi har tett og fruktbar kontakt med Stortingets justiskomité, ledelse i Justisdepartementet og med den sentrale politiledelsen i POD.

Hva tilbyr vi? 

Organisasjonen stiller opp for medlemmene på mange arenaer. Vi tilbyr intern og ekstern juridisk hjelp, kollegastøtte og faglig støtte.  

Gjennom YS-meldemsfordeler og Gjensidige bank og forsikring kan du som medlem bl.a. få gode forsikringer og banktjenester.

Alle medlemmene får tilsendt "Politilederen" 6 ganger i året. Vi legger også vekt på kontinuerlig og tett informasjon ut til enkeltmedlemmene gjennom lokallagene.

NPL arrangereri jevnlig faglige møter og seminarer for medlemmene og andre ledere i politiet. Dette er både kompetanse- og nettverksbyggende. 

Hva koster det?

NPL har en kontingent på 1,2 % av bruttolønn (inkludert kollektiv dødsfalls- og ulykkesforsikring).  

De fleste lokallag har i tillegg en beskjeden lokal kontigent.
 

Publisert 19 november 2008 19:15