Organisasjonen NPL

Norges Politilederlags øverste beslutningsorgan er Representantsskapet (krever innlogging). Det består av lokallagenes ledere samt landsstyret. Lokallag med mer enn 30 medlemmer får en delegat i tillegg, og videre et delegat for hvert 20 medlem.

Sekreteriatet består av heltids leder og deltids generalsekretær/kontorstøtte.

Norges politilederlag har 16 lokallag. Geografisk omfatter det enkelte lokallag et eller flere politidistrikt. Alle medlemmer er direkte tilsluttet et lokallag. Lokallagene har sitt eget styre, og opptrer som arbeidstakerpart i det enkelte politidistrikt. Lokallagene representeres ved leder/styret.

Landsstyret består av 5 medlemmer valgt av Representantskapet. Leder velges for to år, uten hensyn til valgdistrikt. 4 styremedlemmer, ett fra hvert valgdistrikt, velges for fire år. To styremedlemmer velges ved hvert ordinære valg. Nestleder velges for to år blant styremedlemmene.
Les referat fra de siste møtene i landsstyret her (krever innlogging).

 

Jonny Nauste

Jonny Nauste leder   977 35 460

 Tore Salvesen

Tore Salvesen nestleder Sør- og Vestlandet 957 32 080

 Frank Gran

Frank Gran styremedlem Østlandet 975 52 494

Elisabeth Eldegard Eriksen

Elisabeth Eldegard Eriksen styremedlem Midt Norge 480 11 510 

 Karl Jonny Nilsen

Karl Jonny Nilsen styremedlem Nord Norge 924 44 997  
 
 
Last ned handlingsprogram 2015 - 2017 her.
 

 

 

Publisert 07 januar 2009 18:05