NPL er tilsluttet YS

Ys

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS - er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS ble etablert 17. januar 1977. YS består av 21 forskjellige forbund med vel 200.000 medlemmer. Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet. 

Les mer på www.ys.no 

Alle medlemmer (også pensjonistmedlemmer) av NPL kan bruke Ys-Medlemsfordeler. Her får vi betydelige rabatter på private forsikringer, tilbud om banktjenester m.v. 

Les mer om Ys-medlemsfordeler

Publisert 06 desember 2008 15:17