Statutter for NPL

S T A T U T T E R  
FOR  
ÆRES- OG HEDERSBEVISNINGER I NORGES POLITILEDERLAG

(Vedtatt av representantskapet 2. juni 2016) 

§ 1 Æres- og hedersbevisninger 

Æres- og hedersbevisninger i NPL er: 

  • Æresmedlemskap 
  • Skjold 
  • Diplom 

§ 2 Beskrivelser 

§ 2.1 Skjold 
NPL's skjold utføres i brunfarget tre, utformet i størrelse 18 x 20 cm med spiss i bunn. På treplaten plasseres NPL sitt merke i en størrelse som er tilpasset platen. 

På treplaten plasseres et metallskilt hvorpå inngraveres: 

Tildelt…………….(navn) Født……….(dato) Den ……………. (dato) 

§ 2.2 Diplom 
NPL's diplom utføres i størrelse A 4 på dertil egnet kartong. Bunnfargen skal være gul-brun. 15 millimeter fra ytterkant, rundt hele kanten på diplomet, plasseres en bord. Innenfor borden plasseres lagets merke, samt følgende 
tekst: 

DIPLOM tildelt………..(navn) Født ……..(dato) for fortjenestefullt virke til beste for NLP som …………… (tillitsverv el. beskrivelse) i tiden …………. (fra dato til dato) 

Diplomet underskrives av NPL sin leder og generalsekretær, og det leveres i ramme med glass. 

§ 3 Kriterier for tildeling 

§ 3.1 Æresmedlemskap 
Æresmedlemskap avgjøres av Representantskapet med 2/3-dels flertall, etter innstilling fra landsstyret. Lagets jakkemerke i gull, samt diplom, skal følge avgjørelsen. 
 
§ 3.2 Skjold 
 
§ 3.2.1 
NPL's skjold tildeles sentrale tillitsvalgte hvor vervet opphører etter 1 eller flere ordinære valgperioder. Diplomet kan følge tildelingen. 
 
§ 3.2.2 
NPL's skjold kan tildeles andre personer i eller utenfor organisasjonen, som ved en enkelt anledning eller gjennom lengre tid, har utvist organisasjonen stor fortjeneste. 
 
§ 3.2.3 
Tildeling som nevnt i § 3.2.2 foretas av Representantskapet, etter innstilling fra Landsstyret. 

§ 3.3 Diplom 
NPL's diplom kan tildeles sentralt tillitsvalgte hvor vervet opphører etter to år.

Publisert 08 juni 2016 08:41