Forbundslederen mener

Forbundslederen har ordet: Kompetanseløft også for ledere

Geir åpning
Fra videoen under åpningen av jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025».

Kompetansebehovet i politi- og lensmannsetaten er høyt på agendaen. Politidirektoratet har nettopp overlevert en rapport om fremtidens kapasitets- og kompetansebehov. Kompetanse var også det gjennomgående temaet på jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025» 7. februar.

Publisert 02 mars 2018 13:36

Les mer …

Forbundslederen har ordet: Lederrolle i endring

Forbundsleder Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh (Foto: John Magne Aas)

Vi har i dag sendt et nytt nyhetsbrev - nr 5 2017. Denne gangen har vi intervjuet ledere i Stortingets justiskomité og nybakt lokallagsleder i Nordland. Fokuset er ledelse i endring og spesielt hvilke utfordringer fremtiden vil bringe. God lesning. 

Publisert 22 november 2017 09:35

Les mer …

En fremtidsrettet fagorganisasjon for ledere

Geir og Jan Tore Sanner
Forbundsleder i Norges Politilederlag Geir Krogh i samtale med statsråd Jan Tore Sanner og personaldirektør Gisle Norheim etter paneldebatten på Ys Stat konferansen 2017.

Norges Politilederlag tar i bruk moderne teknologi og erstatter papirutgaven av Politilederen med et elektronisk Nyhetsbrev. I den første lederen omtaler forbundsleder Geir Krogh både budsjett, reform og fagforeningstilhørighet.

Publisert 21 februar 2017 16:48

Les mer …