Forbundslederen har ordet: Kompetanseløft også for ledere

Geir åpning
Fra videoen under åpningen av jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025».

Kompetansebehovet i politi- og lensmannsetaten er høyt på agendaen. Politidirektoratet har nettopp overlevert en rapport om fremtidens kapasitets- og kompetansebehov. Kompetanse var også det gjennomgående temaet på jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025» 7. februar.

Av forbundsleder Geir Krogh

Politiets oppgaver er i endring og den tradisjonelle politifaglige kompetansen med utgangspunkt i Politihøgskolens grunnutdanning er ikke lenger nok for å hamle opp med dagens og morgensdagens kriminalitet.

Les også Parat: Politiet ønsker kompetanseløft velkommen

I Norges Politilederlag har vi lenge jobbet for å løfte frem ledelse som fag og særlig påpekt behovet for lederutvikling økt lederkompetanse. Det er med stor glede vi registrerer at ledelse og lederutvikling nå blir tatt på alvor i Nærpolitireformen. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra medlemmer over hele landet på de tiltak som er iverksatt og som skryter av Politidirektoratets ledelsessatsning gjennom publikasjoner og ulike lederutviklingsprogram.

Under konferansen «Politiledelse mot 2025» kom det tydelig frem at behovene for lederkompetanse er store. Politiledere må i større grad sikres nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter for å møte fremtidens utfordringer. Hva vil endringer som følge av globalisering, miljø og klimaendringer, digitalisering - kriminalitet som flyttes fra gata til data - for ikke å glemme økt terrortrussel og frykt, og et stadig mer bevæpnet politi kreve av politiet?

Dette utfordrer politiledere på alle nivå og fagområder. Det holder ikke med en lang lensmanns- eller polititradisjon i bagasjen lenger, selv om det er mye bra med den.

Politiledere trenger ny kompetanse både for å settes i stand til å lede de nye politibetjentene, men ikke minst for å rekruttere og utvikle medarbeidere med annen utdannelse – teknologieksperter, samfunnsvitere og økonomiekspertene for å nevne noen.
Det er åpenbart behov for et teknologisk kompetanseløft også for politiledere.

Les også: Politistudenter med forventninger til politiledere.

Publisert 02 mars 2018 13:36