Meninger

Forbundslederen har ordet: - Handlingsrom er mer enn kroner og øre

Geir Krogh, forbundsleder
Forbundsleder Geir Krogh er opptatt av handlingsrom for ledelse.

Valgkampen 2017 nærmer seg slutten. Politiet er i fokus og Nærpolitireformen har vært tema i mange debatter, med ulike fortegn. Noen politikere uttaler seg som om reformen allerede er gjennomført og gir den skylden for dårlige polititjenester og lang responstid.

Publisert 30 august 2017 10:05

Les mer …

Nærpolitireform og passtjenester

Ole Gustav Årnes
Tidligere lensmann Ole Gustav Årnes følger fortsatt med på utviklingen av politiet. (Foto: Helgelendingen)

Pensjonert lensmann på Sandessjøen, Ole Gustav Årnes er fortsatt opptatt av politi- og lensmannsetaten. Han har sendt oss dette leserinnlegget.

Som gammel politimann og pensjonert lensmann fra Sandnessjøen (og pensjonistmedlem av NPL) følger jeg med det som skjer med min gamle etat.

Publisert 04 mai 2017 19:13

Les mer …

Bevæpning av politiet er et verdispørsmål

Geir Krogh
Forbundsleder i Norges politilederlag, Geir Krogh ønsker en grundig debatt velkommen Foto:NPL

Onsdag i forrige uke la Bevæpningsutvalget frem sin rapport; NOU 2017:9. De anbefaler et fortsatt ubevæpnet politi. Befolkningen ønsker et sivilt preget politi og flertallet i utvalget ser ikke behovet for fast bevæpning. – Utvalget har levert en god rapport og tatt utgangspunkt i hva politiet skal være i samfunnet. Bevæpning av politiet er først og fremst et verdispørsmål, sier forbundsleder Geir Krogh.

Publisert 03 april 2017 13:08

Les mer …

Det kompetansebaserte lønnssystemet må fornyes

Aun Hunsager Andersen
Aun Hunsager Andresen er praksisansvarlig i Agder politidistrikt (Foto: privat)

Det kompetansebaserte lønnssystem er modent for revurdering og fornying. Tiden er moden for et system som anerkjenner, stimulerer og videreutvikler ansatte utover pb 1-3. Dagens system vektlegger i liten grad høyere utdanning. Dette kan påvirke hvilken kultur man skaper for kunnskapsutvikling i norsk politi.

Publisert 18 april 2017 15:29

Les mer …

Er (Nær)politireform på rett veg?

Kjetil Ravlo
Kjetil Ravlo er politioverbetjent og til daglig etterforskningsleder og funksjonsleder for driftsenhet Midt i Nord-Trøndelag

- Vi må ikke underslå at endring skaper usikkerhet, men det er ikke den eneste forklaringen på hvorfor det er manglende tillit og motstand mot politireformen, skriver politioverbetjent Kjetil Ravlo i denne kronikken. Han etterlyser erkjennelsen av at politiet vil miste noe når tjenestesteder forsvinner og at et godt og nært politi ikke handler om patruljer alene.

Publisert 03 mars 2017 11:02

Les mer …