Nærpolitireform og passtjenester

Ole Gustav Årnes
Tidligere lensmann Ole Gustav Årnes følger fortsatt med på utviklingen av politiet. (Foto: Helgelendingen)

Pensjonert lensmann på Sandessjøen, Ole Gustav Årnes er fortsatt opptatt av politi- og lensmannsetaten. Han har sendt oss dette leserinnlegget.

Som gammel politimann og pensjonert lensmann fra Sandnessjøen (og pensjonistmedlem av NPL) følger jeg med det som skjer med min gamle etat.

Dette er aldeles ikke en nærpolitireform som er til gunst for folk flest

Gjennom mine 40 år i politi- og lensmannsetaten har jeg vært med på mange både små og store reformer – noe til det bedre, og andre mindre vellykket (for å si det mildt). Den omorganiseringen som etaten nu er inne i synes jeg stadig mere ligner på historien om kjærringa som vasket ongen så grundig at babyen tilslutt ble kastet ut med badevannet. Vell, om ikke fullt så dramatisk så er det åpenbart for alle som vi se at dette er aldeles ikke en nærpolitireform som er til gunst for folk flest. Men tvert imot en sentraliseringsreform som vi ikke ser konsekvensene av – hvis vi ikke nu setter på bremsene. Jeg snakker da selvsagt om den gode tjenesten og servicen til hele befolkningen, og som så langt har vært en stor styrke for norsk politi. Dette må vi for all del ikke rive ned, men tvert imot styrke.

En av de tingene som virkelig opprører meg er forslagene om å sentralisere av pass-tjenesten til kun de største tjenestestedene, jfr. slik dere skriver om i siste utgave av Politilederen. Pass-tjenesten til publikum er en sak som jeg kjenner godt fra min tid som lensmann/driftsleder i Sandnessjøen. Her sto vi driftsledere virkelig på for å få 4 passmaskiner til de 4 byene på Helgeland, dvs. Mosjøen, Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund. Disse skulle så betjene sitt omland, som omfattet flere lensmannsdistrikt.
De ansatte ble kurset, og er ihvertfall her i Sandnessjøen er de meget godt kvalifisert til denne oppgaven. Pass-tjenesten ved lensmannskontoret i Sandnessjøen betjener Alstahaug og Leirfjord, samt et stort øydistrikt fra Træna og Lurøy i nord til Herøy og Dønna i sør. I tillegg har Alstahaug et stort asylmottak og ganske mange midlertidige bosatte flyktninger som er “kunder” hos kontorets passavdeling, så pågangen på passavd. er ganske stor.

Befolkningen uti øykommunene får en dramatisk forverring av sitt tjenestetilbud

Denne pass-tjenesten har hele tiden fungert meget godt, og har som nevnt rimelig stor pågang. Men etter forslag fra politimesteren i det nye Nordland politidistrikt skulle det kun være to passmaskiner på Helgeland, dvs. en på Mo og en i Mosjøen, jfr. påståtte føringer fra POD. Dette er helt borti veggene, hvorpå politimesteren etter protester har moderert seg og foreslått at Brønnøysund får beholde sin pga. avstanden til Mosjøen. Men hun vil legge ned i Sandnessjøen, i det hun mener at folk her kan kjøre til Mosjøen som bare tar en times tid. MEN det hun ikke har fått med seg, eller kanskje ikke vil høre på, er at befolkningen uti øykommunene som jeg har nevnt får en dramatisk forverring av sitt tjenestetilbud fra sitt lokale politi, som for pass betyr en meget kronglet og tungvint reise enten til Mosjøen eller Mo i Rana.

I dag er det sånn at de uti øyene kommer inn til Sandnessjøen (på bytur) om morgenen enten med ferge eller hurtigbåt, får sitt pass på lensmannskontoret i Sandnessjøen, og drar hjem igjen utpå dagen. For de som reiser med hurtigbåt går denne fra Sandnessjøen hver ettermiddag kl 1630. I tillegg kan de på onsdag og fredag de reise inn til Sandenssjøen kl.0900, og reiser ut igjen kl. 1100. Dette er det veldig mange uti øyene som benytter seg av for konkrete tjenester i byen, bl.a. å få seg pass, og som publikum setter veldig pris på.

Hvis passmaskinen og denne tjenesten blir fjernet fra Sandnessjøen så betyr det som nevnt en ganske dramatisk forverring av øybefolkningens tjeneste. Disse må da som nevnt på en eller annen måte foreta en kronglet, kostbar og tungvint reise enten til Mo eller Mosjøen. Og for de som ikke har bil, hvilket der er ganske mange uti øyene som ikke har, så betyr det i praksis at mange pga. begrensede off. kommunikasjoner må belage seg på en overnatting for å få pass på en og samme dag. Det skulle selvsagt være helt unødvendig å endre på en ordning som har fungert utmerket, og som publikum er meget godt fornøyd med. Man kan nesten ha en følelse av at denne sentraliseringen av pass-tjenesten er et slags “plaster på såret” for de som blir til overs på “politikamrene” som blir nedlagt som en konsekvens av denne sentraliseringsreformen. Men det er det selvsagt ingen som vil innrømme, selv om slik sentralisering åpenbart vil gi ganske alvorlige følger for tjenestetilbudet til folk flest.

Så vidt jeg har forstått vil politikerne ha et avgjørende ord i saken.

Jeg håper at NPL lykkes med sine protester i denne saken overfor POD. Etter det siste jeg har hørt er at politimestrene har fått “stoppordre” i sin mer eller mindre iver i å sentralisere div. tjenesteytelser overfor publikum, herunder pass-tjenesten. Så vidt jeg har forstått vil politikerne ha et avgjørende ord i saken – hvilket jeg finner helt naturlig, da Regjeringen åpenbart har problemer med å overbevise befolkningen om at denne såkalte nærpolitireformen skal gi en bedre tjeneste til hele befolkningen. Og så er det jo valg til høsten.

Jeg tror at det i sum skulle være gode muligheter for at lensmenn, politistasjonssjefer og NPL vinner gehør og får gjennomslag for sine krav om å beholde det meste av passmaskinene som i dag er plassert ut i sine regioner slik som er på Helgeland. Et absolutt rettferdig krav overfor publikum må være at Sandnessjøen får beholde sin passmaskin og fortsatt skal betjene sitt publikum på ytre-Helgeland slik som i dag.

Ole-Gustav Årnes
pensjonert lensmann,
Sandnessjøen

Publisert 04 mai 2017 19:13